O-STA

Raziskava javnega mnenja o Slovenskem filmu

MED REŽISERJI BRANKO ĐURIĆ, MED IGRALKAMI MILENA ZUPANČIČ, MED IGRALCI BORIS CAVAZZA, MED FILMI PETELINJI ZAJTRK

Agencija Giedon je opravila javnomnenjsko raziskavo o prepoznavnosti slovenskega filma in njegovih ustvarjalcev - Med režiserji je najbolj prepoznaven Branko Đurić, med igralci Boris Cavazza, med igralkami Milena Zupančič, med filmi pa Petelinji zajtrk - Slovenci gledajo slovenske filme, ampak so predvsem televizijski gledalci

(Ljubljana, 29. september 2009) Med slovenskimi režiserji je najbolj prepoznaven Branko Đurić, med igralci Boris Cavazza, med igralkami Milena Zupančič, med filmi pa Petelinji zajtrk. To je pokazala javnomnenjska raziskava, ki jo je med 22. in 26. septembrom opravila agencija Giedon.

Prvi del raziskave se je nanašal na spremljanje slovenskega filma. Skoraj tri četrtine anketiranih (72,5 odstotka) je odgovorilo, da gledajo slovenske filme. Tisti anketiranci, ki so odgovorili, da ne gledajo slovenskih filmov (27,5 odstotka), so bili vprašani, zakaj jih ne gledajo. Večina bodisi ni znala pojasniti, zakaj jih ne gledajo ali pa na to vprašanje ni želela odgovoriti (32,7 odstotka) bodisi se jim zdijo nezanimivi (33,5 odstotka).

Sicer je večina tistih anketirancev, ki gledajo slovenske filme, na vprašanje, kdaj so nazadnje gledali kakšen slovenski film, odgovorila, da pred mesecem dni do pol leta (55,4 odstotka od opredeljenih). Prav tako ga je večina nazadnje gledala na televiziji (78 odstotkov od opredeljenih).

Drugi del raziskave se je nanašal na prepoznavnost slovenskega filma in njegovih ustvarjalcev. Anketiranci so bili pozvani, naj naštejejo (na priklic) tri slovenske režiserje, igralce, igralke in filme, ki se jih tisti hip spomnijo.

Pri naštevanju režiserjev je vsaj enega režiserja naštelo 70,9 odstotka anketirancev, tri pa je navedla manj kot polovica anketirancev. Anketiranci so našteli 31 različnih režiserjev, največkrat pa so navedli (odstotki v deležih): Branka Đurića (38,1), Tuga Štiglica (22,8), Jana Cvitkoviča (18,8), Igorja Šterka (16,0) in Marka Naberšnika (15,5). Navedli so samo eno režiserko - Majo Weiss (9,8 odstotka).

Pri naštevanju slovenskih igralcev je vsaj enega igralca navedlo 71,9 odstotka anketirancev, tri pa je navedlo manj skoraj 56 odstotkov vprašanih. Anketiranci so našteli 37 različnih igralcev, največkrat pa so navedli (odstotki v deležih): Borisa Cavazzo (31,1), Poldeta Bibiča (26,6), Radka Poliča (20,7), Sebastjana Cavazzo (12,6) in Jurija Zrneca (12,4).

Pri naštevanju slovenskih igralk je vsaj eno igralko naštelo 72,2 odstotka anketirancev, tri pa je navedlo 40,1 odstotka vprašanih. Anketiranci so našteli 29 različnih igralk, največkrat pa so navedli (odstotki v deležih): Mileno Zupančič (44,9), Tanjo Ribič (34,1), Tjašo Železnik (21,4), Pio Zemljič (16,6) in Majdo Potokar (12,3).

Pri naštevanju slovenskih filmov je vsaj en film naštelo 84,6 odstotka anketirancev, tri pa je navedlo 69,3 odstotka vprašanih. Anketiranci so našteli 56 različnih filmov, največkrat pa so navedli (odstotki v deležih): Petelinji zajtrk (43,3), Cvetje v jeseni (39,2), Kekec (29,2), Kajmak in marmelada (26,1) ter Na svoji zemlji (14,9).

Tretji del raziskave se je nanašal na nekatere trditve o slovenskem filmu. Anketiranci so bili pozvani, naj z ocenami od 1 do 5 povedo, ali se z določeno trditvijo strinjajo ali ne, pri čemer je ocena 1 pomenila, da se s trditvijo sploh ne strinjajo, ocena 5 pa da se popolnoma strinjajo. Najbolj so se strinjali s trditvijo, da so kino vstopnice za slovenske filme predrage (ocena 3,91), najmanj pa s trditvijo, da so slovenski igralci slabi (ocena 1,70).

Opomba:

Velikost vzorca je znašala 966, zajeta populacija pa so bili polnoletni državljani, ki imajo telefonski priključek na območju Republike Slovenije. Standardna napaka vzorca (N = 966) pri 95-odstotni zanesljivosti ne presega 0,258 odstotne točke od pričakovane povprečne vrednosti na populaciji.

Jože Biščak, agencija Giedon

Dodatne informacije:

Agencija Giedon, Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana

Jože Biščak, direktor

GSM: 031 702 248 e-pošta: joze.biscak@giedon.si