O-STA

Raziskava javnega mnenja o gledanju televizije: Slovenci gledamo tv v povprečju 3 ure in 22 minut na dan (od tega Slovenske programe 2 uri in 31 minut)

Agencija Giedon je opravila telefonsko javnomnenjsko raziskavo o gledanju televizije med Slovenci - Slovenci gledamo televizijo v povprečju 3 ure in 22 minut na dan - Slovenci gledamo največ dnevno informativne oddaje (sledijo filmi), najbolj prepoznavna oddaja pa je 24 ur (POP TV) - Med informativnimi oddajami so anketiranci najbolje ocenili TV Tednik, med zabavno razvedrilnimi pa Hri-bar - Najbolj prepoznaven voditelj informativnih oddaj je Matjaž Tanko (prva ženska na lestvici je Darja Zgonc), najbolj prepoznaven voditelj zabavno informativnih oddaj pa Jurij Zrnec (prva ženska na lestvici je Tjaša Železnik)

(Ljubljana, 20. oktober 2009) Slovenci gledamo največ dnevno informativne oddaje (sledijo filmi), najbolj prepoznavna oddaja pa je 24 ur (POP TV). Med informativnimi oddajami so anketiranci najbolje ocenili TV Tednik, med zabavno razvedrilnimi pa oddajo Hri-bar. Najbolj prepoznaven voditelj informativnih oddaj je Matjaž Tanko (prva ženska na lestvici je Darja Zgonc), najbolj prepoznaven voditelj zabavno informativnih oddaj pa Jurij Zrnec (prva ženska na lestvici je Tjaša Železnik). To je pokazala telefonska javnomnenjska raziskava, ki jo je med 15. in 18. oktobrom na vzorcu 943 anketirancev opravila agencija Giedon.

Prvi del raziskave se je nanašal na gledanje televizije. V povprečju gledamo Slovenci televizijo 3 ure in 22 minut na dan. Od vseh vprašanih jih je 7,7 odstotka odgovorilo, da sploh ne gledajo televizije, največji delež pa imajo gledalci, ki gledajo televizijo med tremi in petimi urami na dan.

V povprečju gledajo Slovenci slovenske programe 2 uri in 31 minut na dan. Največji delež imajo gledalci, ki gledajo na televiziji slovenske programe med eno in tremi urami na dan. To, glede na prejšnje vprašanje, pomeni, da Slovenci gledajo tuje programe v povprečju 51 minut na dan.

Anketiranci so bili pozvani, naj naštejejo tri slovenske programe, ki jih najbolj pogosto gledajo. Vsaj en program je naštelo 91,8 odstotka anketirancev, tri programe pa 75,9 odstotka anketirancev. Anketiranci so našteli 22 različnih slovenskih programov, največkrat pa so navedli (odstotki v deležih): POP TV (75,2), TV SLO 1 (68,4), Kanal A (49,2), TV SLO 2 (31,1) in TV 3 (13,1).

Anketiranci so bili tudi pozvani, naj naštejejo tri tuje programe, ki jih najbolj pogosto gledajo. Vsaj en program je naštelo 62 odstotkov anketirancev, tri programe pa 27,9 odstotka anketirancev. Anketiranci so našteli 31 različnih tujih programov, največkrat pa so navedli (odstotki v deležih): Discovery (23,4), National Geographic (18,2), HTV 1 (16), Animal Planet (8,1) in DSF (5,8).

Drugi del raziskave se je nanašal na gledanost različnih zvrsti oddaj ter na prepoznavnost oddaj in voditeljev oddaj.

Slovenci najbolj gledamo dnevno informativne oddaje (79,3 odstotni delež tistih, ki so odgovorili, da jih gledajo redno ali pogosto), filme (65,9 odstotni delež tistih, ki so odgovorili, da jih gledajo redno ali pogosto) in zabavne oddaje (60,1 odstotni delež tistih, ki so odgovorili, da jih gledajo redno ali pogosto).

Anketiranci so bili pozvani, naj naštejejo tri oddaje na slovenskih programih televizije, ki so jim najbolj všeč, in sicer ne glede na to, ali gre za informativne, zabavne ali kakšne druge oddaje. Vsaj eno oddajo je naštelo 78 odstotkov anketirancev, tri oddaje pa 62,1 odstotka anketirancev. Anketiranci so našteli 34 različnih oddaj, največkrat pa so navedli (odstotki v deležih): 24 ur (29,5), TV Tednik (22,2), Tv Dnevnik (20,7), As ti tud not padu (14,5) in Studio city (13,4). Anketiranci so tudi bili pozvani, naj imenujejo oddajo, ki bi jo sicer gledali, vendar jo zaradi neprimerne ure ne gledajo. Največ anketirancev je navedlo oddajo Hri-bar, ki je ne gledajo, ker je prepozno na sporedu.

Anketiranci so bili tudi pozvani, naj ocenijo eno od izbranih (v anketi ponujenih) informativnih oddaj (oddaje so bile izbrane po predhodni pilotski raziskavi), če so jo v zadnjem času vsaj enkrat gledali, in sicer z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da se jim zdi zelo slaba, ocena 5 pa, da se jim zdi odlična. Najvišjo oceno je dobila oddaja TV Tednik (povprečna ocena 3,94), sledita pa 24 ur (povprečna ocena 3,8) in TV Dnevnik (povprečna ocena 3,78).

Anketiranci so bili še pozvani, naj ocenijo eno od izbranih (v anketi ponujenih) zabavno razvedrilnih oddaj (oddaje so bile izbrane po predhodni pilotski raziskavi), če so jo v zadnjem času vsaj enkrat gledali, in sicer z ocenami od 1 do 5, pri čemer ocena 1 pomeni, da se jim zdi zelo slaba, ocena 5 pa, da se jim zdi odlična. Najvišjo oceno je dobila oddaja Hri-bar (povprečna ocena 3,79), sledita pa NLP s Tjašo Železnik (povprečna ocena 3,52) in Spet doma (povprečna ocena 3,42).

Tretji del raziskave se je nanašal na prepoznavnost voditeljic ali voditeljev informativnih in razvedrilno zabavnih oddaj).

Tako so bili anketiranci pozvani, naj naštejejo tri voditeljice ali voditelje slovenskih informativnih oddaj, ki jim ta hip pridejo na misel. Vsaj eno voditeljico ali voditelja je naštelo 65,7 odstotka anketirancev, tri pa 45,8 odstotka anketirancev. Anketiranci so našteli 16 različnih voditeljic ali voditeljev informativnih oddaj, največkrat pa so navedli (odstotki v deležih): Matjaž Tanko (34,3), Slavko Bobovnik (32,6), Darja Zgonc (16,6), Rosvita Pesek (14,7) in Petra Krčmar (12,1).

Za konec so bili anketiranci pozvani, naj naštejejo tri voditeljice ali voditelje slovenskih zabavno razvedrilnih oddaj, ki jim ta hip pridejo na misel. Vsaj eno voditeljico ali voditelja je naštelo 61,2 odstotka anketirancev, tri pa 46,2 odstotka anketirancev. Anketiranci so našteli 18 različnih voditeljic ali voditeljev informativnih oddaj, največkrat pa so navedli (odstotki v deležih): Jurij Zrnec (45,5), Lado Bizovičar (37,3), Mario Galunič (19,6), Tjaša Železnik (18,8) in Sašo Hribar (18,5).

Jože Biščak, agencija Giedon

# # #

Dodatne informacije:

Agencija Giedon, Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana

Jože Biščak, direktor

GSM: 031 702 248 e-pošta: joze.biscak@giedon.si