O-STA

Novo mednarodno sodelovanje Univerze v Novi Gorici na področju humanistike

Univerza v Novi Gorici od začetka oktobra sodeluje v akciji COST z naslovom Pisateljice v zgodovini - na poti k novemu razumevanju evropske literarne kulture, ki jo financira Evropski program znanstvenih in tehničnih raziskav. Celoten program administrativno vodi in koordinira Evropska komisija, ki zagotavlja tudi večino sredstev za koordinacijske aktivnosti in krije stroške za udeležbe na sestankih organov in teles programa iz sredstev za mednarodno sodelovanje.

Univerza v Novi Gorici je bila ena izmed osmih držav, ki je sodelovala pri prijavi na razpis. Program COST trenutno financira akcije iz devetih področij, omenjena akcija sodi na področje Posamezniki, družbe, kulture in zdravje. in tehniškim znanostim.

Akcija Pisateljice v zgodovini bo trajala štiri leta. Pobudo za prijavo na razpis je dala dr. Suzan van Dijk z Univerze v Utrechtu, ki je ustanovila mrežo NEWW (New approaches tu European Women's Writing). Cilj raziskovalk, ki so združene v tem projektu, med njimi tudi doc. dr. Katja Mihurko Poniž z Univerze v Novi Gorici, je revizija in novi prispevki k zgodovini ženskega avtorstva. Mreža NEWW ima tudi izjemno bogato podatkovno bazo o evropskih pisateljicah do konca 19. stoletja. S COST akcijo bo mogoče obstoječo mrežo razširiti in pripraviti veliki projekt, v katerem bodo sodelovali raziskovalke in raziskovalci iz Evrope in drugih kontinentov.

Trenutno je v upravnem odboru akcije petnajst univerz, v prvem letu akcije se lahko pridruži še katera koli država, ki sodeluje v COST programu. Med naloge članic upravnega odbora sodi tudi organizacija nacionalnih znanstvenih posvetov na temo akcije in povezovanje raziskovalk, ki se ukvarjajo s pisateljicami, zato bodo prihodnja štiri leta na Univerzi v Novi Gorici zaznamovana tudi z dogodki, ki bodo posvečeni slovenskim literarnim ustvarjalkam.

Kontakt:

Andreja Leban
Univerza v Novi Gorici
Stiki z javnostmi
Vipavska 13
5000 Nova Gorica
Slovenija

Tel: +386 5 3315 397
Fax: +386 5 3315 381
Mail: andreja.leban@ung.si
Web: http://www.ung.si