O-STA

Nova celostna grafična podoba podjetja REAL security d.o.o.

Maribor, 12. oktober 2009

Blagovna znamka REAL security ni le korporativna znamka, ampak predvsem močan prepoznaven in kredibilni povezovalni element na področju zagotavljanja elektronsko varnega poslovanja.

REAL security je sinonim za zanesljivo in učinkovito partnerstvo s področja informacijskih tehnologij s povdarkom na tehnologijah za preprečevanje vdorov v računalniške sisteme, zaščito pred računalniškimi virusi, zakonsko skladnostjo in nadzorom nad elektronskimi grožnjami, prepoznaven na področju regije Adriatik.

S širitvijo poslovanja na trge regije Adriatik skupina gradi razvejano in trdno arhitekturo blagovne znamke REAL security, kar dokazuje več kot 2 milijona aktivnih uporabnikov. Razlogi za spremembo celostne grafične podobe sistema REAL security so v hitri rasti in širitvi skupine v zadnjih letih. Prejšnja podoba je bila vpeljana leta 2002, ko je družba začela nastopati na slovenskem trgu. Stara podoba je bila monolitna in ni več ustrezno sledila sistemu nove organizacije.

" Za prenovo podobe naše blagovne znamke smo se odločili iz več razlogov. Želeli smo dinamičen, moderen videz s povdarkom na trdnosti in zanesljivosti, kar v bistvu tudi je naše poslanstvo in kultura podjetja. Vizualna podoba je najpomembnejši komunikacijski segment v kulturi sodobnega sveta. Za celotno skupino REAL Security d.o.o. je enotno nastopanje na tržišču pomemben dejavnik poslovnega uspeha, ne glede na to, kje se nahajamo. Celostna grafična podoba je osnova vizualne komunikacije vsakega podjetja, še posebej, če je ta prisotna v različnih državah!" je dejal Renato Uhl direktor podjetja REAL security d.o.o..

Ob spremembi vizualne podobe je podjetje lansiralo tudi prenovljen spletni portal na naslovu: www.real-sec.com.

Novi logotip in tipografija črk: desno zgoraj

Slika: Prenovljena spletna stran podjetja Real security d.o.o.