O-STA

"Dnevi posavske energetike"

2. - 4. december 2009

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru skupaj s partnerji pripravlja v obdobju od 2. do 4. decembra 2009 "Dneve posavske energetike", v okviru katerih se bodo izvajale naslednje aktivnosti:

- sreda, 2. decembra 2009 - Fakulteta za energetiko, Hočevarjev trg 1, Krško

9.00 Seminar "Vpliv podnebno - energetskih zavez na energetiko v Sloveniji"

15.00 Okrogla miza "Ali je RS sposobna uresničiti zastavljene podnebno - energetske zaveze?"

17.00 Novinarska konferenca s predstavitvijo ugotovitev iz okrogle mize ter predstavitvijo biltena Posavje- energetska regija

Organizator: Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru

- četrtek, 3. decembra 2009 - Fakulteta za energetiko, Hočevarjev trg 1, Krško

Delovni posvet "Učinkovita raba energije v javnih objektih"

Organizatorji: Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, Skupnost občin Slovenije, Regionalna razvojna agencija Posavje

- petek, 4. decembra 2009 - Šolski center Krško - Sevnica, Cesta krških žrtev 131, Krško

Srednješolski kviz "Energetski objekti v Posavju"

Organizatorja: Šolski center Krško - Sevnica, Agencija za radioaktivne odpadke

- petek, 4. decembra 2009 - Klub Kristal, Trg Matije Gubca 3, Krško

Brucovanje študentov Fakultete za energetiko

Organizatorja: Klub posavskih študentov in Študentski svet Fakultete za energetiko

V sklopu projekta bo izdan tudi bilten Posavje - energetska regija, v katerem se bodo predstavila vsa podjetja in ostale organizacije, ki so dejavne na področju energetike v Posavju.

Več informacij o posameznih dogodkih je na voljo na spletni strani www.dneviposavskeenergetike.si.