O-STA

Telekomu Slovenije licenci za tehnično varovanje in upravljanje z nadzornim centrom

Ljubljana, 14. decembra - Ministrstvo za notranje zadeve R Slovenije je Telekomu Slovenije podelilo licenco za upravljanje z varnostno-nadzornim centrom in izvajanje sistemov tehničnega varovanja. Telekom Slovenije že dve leti zagotavljajo varen prenos alarmnih sporočil in nadzor nad prenosnimi potmi preko sistema Infranet. Trudijo se, da naročnikom zagotavljajo najboljšo profesionalno storitev v skladu z vsemi varnostnimi standardi, ki veljajo na področju zasebnega varovanja in elektronskih komunikacij. S pridobljenima licencama bo ta gospodarska družba lahko še tesneje sodeloval z drugimi subjekti na trgu zasebnega varovanja in prispeval k dvigu kakovosti zasebnega varovanja in telekomunikacijskih storitev za naročnike.

Sistem Infranet je namenjen vsem uporabnikom, ki zahtevajo višjo raven varnosti, kakršne doslej znane tehnologije ne omogočajo. Namenjen je varovanju infrastrukturnih ali tehnoloških objektov, bančnih ali poštnih enot, skladišč, trgovin itd. Glavna prednost omrežja Infranet je visoka zanesljivost prenosa alarmnih sporočil, ki se sprožajo v primerih vloma ali požara. Omrežje zaznava tudi namerne ali nenamerne prekinitve telefonskega kabla. Omrežje Infranet sestavljajo: konfiguracijsko-nadzorni center (MaCI), ki je v Telekomu Slovenije; ločeno podatkovno omrežje, ki je skupaj z koncentratorji hrbtenično omrežje Infraneta; in naročniški vmesnik, ki je pri naročniku. Infranet zagotavlja zanesljiv in varen prenos alarmnih sporočil po naročniških vodih telefonskega omrežja, prenos podatkov pa poteka po ločenem frekvenčnem pasu. Celotno omrežje tako zagotavlja delovanje naprav za zaznavanje vdora v skladu z najvišjo, četrto stopnjo po standardu EN 50131 (grade 4) ter se po standardu EN 50136 uvršča v razrede D4, M4, T6, A4, S2a in I2.