O-STA

Odkritje spominskega obeležja na posestvu Tilia

V sredo, 21. aprila 2010 bo na posestvu Tilia svečano odkritje obeležja, v spomin na sejo senata Politehnike v Novi Gorici, na kateri je bil sprejet sklep o preoblikovanju Politehnike v Novi Gorici v Univerzo v Novi Gorici.

Na posestvu Tilia, ki je v lasti zakoncev Lemut, se je 16. aprila 2005 odvijala zgodovinska seja senata, na kateri je takratni senat Politehnike v Novi Gorici soglasno sprejel sklep, da Politehnika v Novi Gorici spremeni svoj status iz samostojnega visokošolskega zavoda v prvo nedržavno univerzo v Sloveniji - Univerzo v Novi Gorici.

Začetki delovanja Univerze v Novi Gorici segajo v študijsko leto 1995/1996, ko smo pričeli delovati kot Fakulteta za zanosti o okolju, prva mednarodna podiplomska šola v Sloveniji, ki sta jo ustanovila Mestna občina Nova Gorica in Institut Jožef Stefan iz Ljubljane. Zaradi uvedbe novih študijskih programov in širitve znanstvenoraziskovalne dejavnosti smo se leta 1998 reorganizirali in preimenovali v Politehniko Nova Gorica, leta 2006 pa smo spremenili status in postali Univerza v Novi Gorici. Današnji soustanovitelji Univerze v Novi Gorici so: Mestna občina Nova Gorica, Občina Ajdovščina, Institut Jožef Stefan ter Znanstvenoraziskovalni center SAZU iz Ljubljane. Danes se pedagoška dejavnost izvaja v okviru petih fakultet in dveh visokih šol: Fakultete za znanosti o okolju, Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za aplikativno naravoslovje, Fakultete za humanistiko, Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo, Visoke šole za umetnost ter Fakultete za podiplomski študij. Raziskovalna dejavnost pa poteka v petih laboratorijih: Laboratoriju za raziskave v okolju, Laboratoriju za astrofiziko osnovnih delcev, Laboratoriju za fiziko organskih snovi, Laboratoriju za večfazne procese, Laboratoriju za raziskave materialov, v treh centrih: Centru za raziskave atmosfere, Centru za sisteme in informacijske tehnologije in Centru za raziskave vina ter na Institutu za kulturne študije. Raznolikost in sodobnost raziskovalnih in študijskih programov daje Univerzi v Novi Gorici privlačnost in povečuje število vpisanih študentov.

Slovesnost ob odkritju obeležja bo v sredo, 21. aprila 2010 ob 17. uri na posestvu Tilia, Potoče 41, Dobravlje. Po končani slovestnosti bo čas za vprašanja novinarjev.