O-STA

XIII. Skupščina Loterije Slovenije

Ljubljana, 17. junij 2010:

XIII. zasedanje skupščine Loterije Slovenije, d. d. je potekalo 17. junija 2010 na sedežu družbe, Gerbičeva ulica 99, Ljubljana.

Skupščina se je seznanila in potrdila rezultate poslovanja Loterije Slovenije v letu 2009.

Skupščina je potrdila predlog Nadzornega sveta in Uprave o izplačilu dividend, ki so v skladu s sprejeto dolgoročno strategijo družbe o izplačilu dividend. Dividenda znaša 39,00 € bruto na delnico.

Hkrati je skupščina potrdila spremembe in dopolnitve statuta ter poslovnika o delu skupščine.

Dobri poslovni rezultati Loterije Slovenije se odražajo tudi v uvrstitvah na različnih lestvicah, ki jih pripravljajo medijske hiše na podlagi rezultatov poslovanja podjetij v letu 2009:

  • na Lestvici TOP 101 - Liga najboljših, ki jo vsako leto pripravlja časnik Finance na podlagi šestih kazalcev, ki najbolje odsevajo uspešnost poslovanja v minulem letu, zaseda Loterija Slovenije visoko 20. mesto;
  • na Lestvici 300 največjih, ki jo je pripravil časopis Delo na podlagi skupnih prihodkov in čistega dobička v letu 2009, pa Loterija Slovenije po višini celotnih prihodkov zaseda 72. mesto na lestvici, medtem ko na lestvici podjetij z največjim čistim dobičkom zaseda 51. mesto. S 187.181 € na zaposlenega Loterija Slovenije na lestvici podjetij z najvišjo dodano vrednostjo na zaposlenega zaseda zavidljivo 16. mesto.

Loterija Slovenije, d. d.

Dodatne informacije:

mag. Mateja Slamnik Kos, Svetovalka uprave za odnose z javnostmi, +386 1 24 26 149, mateja.slamnik@loterija.si