O-STA

Predstavitev projekta CITIUS

V okviru pobude INTERREG Slovenija-Italija 2007-2013 je skupina partnerjev, ki jo vodi Univerza v Novi Gorici uspela pridobiti financiranje projekta CITIUS, ki predvideva postavitev medregijskega centra za ultrahitre fotonske tehnike v spektroskopiji. Aktivnosti so namenjene vzpostavitvi in delovanju čezmejnega grozda za realizacijo visoko inovativnih svetlobnih virov ter z namenom njihove uporabe pri raziskavah in razvoju na različnih področjih, izjemno pomembnih z vidika znanosti in tehnologije, zlasti pri študiju lastnosti sodobni elektronskih in materialov.

Proračun projekta CITIUS znaša okrog 2,8 Mio EUR in predvideva financiranje aktivnosti naslednjih partnerjev poleg Univerze v Novi Gorici, Sinhrotron v Trstu, CNR-INFM Luxor, Padova, CNR-ISOF Ferrara, Instrumentation technologies, Solkan, Kontrolni sistemi, Sežana, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. Jedro projekta predstavlja izdelava najnovejšega laserskega izvora najnovejše generacije in pripadajoče ultravisokovakuumske komore, v kateri bodo nameščeni vsi potrebni merilni instrumenti, ki bodo omogočali karakterizacijo optičnih in elektronskih lastnosti posameznih molekul in tankih slojev. Projekt, ki bo trajal 3 leta bo predstavljal tudi pomemben prispevek k programu Evropske unije, ESFRI (angl. European Strategy Forum on Research Infrastructures), saj se bodo eksperimentalne metode, ki jih bo skupina partnerjev razvila, neposredno navezovale na iniciativo EUROFEL, ki v okviru ESFRI povezuje vse laserje na proste elektrone in med njimi tudi na novo nastajajočega v bližini tržaškega sinhrotrona. Ob zaključku projekta CITIUS bo v prostorih Univerze v Novi Gorici tako nastal medregijski center za karakterizacijo sodobnih materialov, ki bo privabljal raziskovalce in razvojne inženirje iz celotnega območja, ki ga pokriva program INTERREG, deloval pa bo tudi širše, saj bo edini tovrstni center v tem delu Evrope.

Slovesen začetek projekta bo v sredo, 7. julija 2010 ob 13.15 uri v prostorih Univerze v Novi Gorici v Ajdovščini (Vipavska 11c). Na prireditvi bo podrobno predstavljena vsebina projekta in sodelujoči partnerji, pozdravni nagovor pa bosta imela prof. dr. Danilo Zavrtanik, predsednik Univerze v Novi Gorici in doc. dr. Henrik Gjerkeš, minister odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

Ob 14.20. uri pa bo v sejni dvorani Univerze v Novi Gorici v Ajdovščini (Vipavska 11c) potekala novinarska konferenca.

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 05 3315 397 ali pošljete sporočilo na naslov andreja.leban@ung.si.

Vljudno vabljeni!