O-STA

Slovenske občine v številkah, Statistični urad RS

Statistični urad RS se zaveda pomena izkazovanja statističnih podatkov tudi na lokalni ravni. Tako smo lani izdali tiskano publikacijo z naslovom Slovenske občine v številkah. V njej smo predstavili najrazličnejše statistične podatke in kazalnike na ravni občin.

Vsebino publikacije smo letos obogatili in izpopolnili. Ker se je obseg gradiva s tem precej povečal in ker se prilagajamo potrebam svojih uporabnikov, smo publikacijo tokrat objavili na spletu v interaktivni elektronski obliki.

Elektronska publikacija Slovenske občine v številkah je dostopna na spletni strani http://www.stat.si/obcineVStevilkah/.

Za vsako slovensko občino v publikaciji predstavljamo naslednje:

  • Poljuden članek, v katerem so predstavljeni nekateri izbrani statistični podatki in kazalniki za posamezno občino;
  • Starostno piramido;
  • Tabeli z izbranimi podatki in kazalniki, predstavljenimi tudi v članku za občino;
  • Tematske članke iz izbranih vsebinskih področij (prebivalstvo, izobraževanje, trg dela, socialna zaščita, turizem, stanovanja), v katerih podajamo primerjalni pregled po občinah.


Vse vsebine je mogoče tudi natisniti.

Vabljeni k ogledu in uporabi.


Prijazen pozdrav.


Mag. Irena Križman, generalna direktorica