O-STA

Predstavitev rezultatov raziskave REUS 2010

1. septembra 2010 ob 11.00 bo v dvorani A Gospodarske zbornice Slovenije, na Dimičevi 13 v Ljubljani, javna predstavitev rezultatov Raziskave energetske učinkovitosti Slovenije REUS 2010.

Učinkovita raba energije je vse bolj aktualna tema, še posebej zanimiva pred začetkom nove kurilne sezone. Raziskava energetske učinkovitosti Slovenije REUS, katere namen je spodbujati učinkovito ravnanje z energijo, omogoča vpogled v obstoječe energetsko stanje slovenskih gospodinjstev, v načine in navade ravnanja z energijo in pripravljenost na investiranje. Raziskava je namenjena javni upravi, ponudnikom in dobaviteljem energije, proizvajalcem in trgovcem trošil - proizvodov, ki za svoje delovanje potrebujejo energijo, ter vsem, ki so neposredno ali posredno povezani z rabo energije v gospodinjstvih.

Na predstavitvi rezultatov drugega vala raziskave REUS bodo poleg rezultatov predstavljeni tudi kazalniki učinkovite rabe energije v gospodinjstvih, ki so vzpostavljeni z namenom spremljanja trendov na posameznih področjih.

Pri raziskavi REUS 2010 je sodelovalo 8 podjetij

· Informa Echo (pobudnik, nosilec in investitor)

· Arhea

· Center za energetsko učinkovitost IJS

· Eco Consulting

· Gradbeni inštitut ZRMK

· I-Vites

· SURS

· Valicon

Na predstavitvi rezultatov raziskave REUS 2010 bo sodeloval mag. Hinko Šolinc, direktor sektorja URE OVE, Direktorat za energijo, Ministrstvo za gospodarstvo.

Del predstavitve bo tudi okrogla miza, kjer bodo sodelovali udeleženci in člani strokovnega sveta REUS:

· mag. Djordje Žebeljan, HSE

· dr. Marjana Zavrl Šijanec, Gradbeni inštitit ZRMK

· Mojca Suvorov, SURS

· Niko Martinec, Energetska zbornica

· prof. dr. Peter Novak, Visoka šola za tehnologije in sisteme

· mag. Stane Merše, Center za energetsko učinkovitost IJS

Pokrovitelj predstavitve rezultatov raziskave REUS 2010 je Energetska zbornica Slovenije.

Raziskava REUS je del inovativnega Modela spodbujanja učinkovite rabe energije, ki ga je razvila agencija Informa Echo. Informa Echo je za omenjeni model in z njim povezano delovanje prejela nagrado Horus 2009 za družbeno odgovorno podjetje. Model vključuje tudi kampanjo "Energija si, bodi učinkovit" in Mrežo poslovno-družbene koristnosti Sinergija.

Vabimo vas, da se predstavitve udeležite in da rezultatom raziskave namenite ustrezno medijsko pozornost.

Več informacij o raziskavi REUS 2010:

Rajko Dolinšek

Informa Echo

Rajko.dolinsek@informa-echo.si

01 583 93 23, 031 688 423

www.pozitivnaenergija.si