O-STA

V Žirovnici bo zrasla nova obrtno-poslovna cona

Podjetje RP investicije, d. o. o., in Občina Žirovnica podpisala pogodbo o komunalnem opremljanju zemljišč

Ljubljana, 16. september - Na Gospodarski zbornici Slovenije je podjetje RP investicije, d. o. o., z občino Žirovnica slavnostno podpisalo pogodbo o komunalnem opremljanju zemljišč v Obrtno-poslovni coni Žirovnica in se tako zavezalo h komunalni opremi bodoče cone. Predvidoma oktobra bo zasebni partner začel komunalno opremljati devet hektarov veliko območje bodoče cone, ki jo bo na zahodu omejevala avtocesta Karavanke - Ljubljana, na severni in vzhodni strani pa regionalni cesti proti Bregu in Vrbi.

Vrednost projekta, ki je nastal v sodelovanju z Območno obrtno zbornico Jesenice in Banko Volksbank, d. d., je po besedah Sabine Fašmon Muznik, direktorice RP investicije, deset milijonov evrov, podjetje pa je do zdaj vložilo polovico teh sredstev. Po izgradnji prihodnje leto bodo komunalno infrastrukturo brezplačno dali v last in upravljanje občini, sami bodo pa zemljišča prodali podjetjem. Kupcem, ki bodo oproščeni plačila komunalnega prispevka, bodo na voljo parcele, velike med 1600 in 6000 kvadratnih metrov z možnostjo združevanja. Cena za komunalno opremljeno zemljišče je 99 EUR/m2 + DDV. Kupiti bo mogoče tudi zemljišče skupaj z objektom, zainteresiranim pa bodo na voljo tudi poslovni prostori v sklopu trgovsko-poslovnega centra, ki je predviden na vhodu v cono in bo zgrajen predvidoma v letu dni. Podjetniki se bodo lahko odločili tudi za najem. Sabina Fašmon Muznik je povedala, da predpogodbe z interesenti že sklepajo. Župan občine Žirovnica Leopold Pogačar pričakuje, da bodo z odprtjem v občino dobili svež kapital in da se bodo odprla nova delovna mesta. "To je tudi priložnost za naše obrtnike in podjetnike, ki zdaj delujejo v strnjenem naselju, da razširijo dejavnost na za to primernejši prostor, torej v nastajajočo cono." je povedal Pogačar.

Dodatne informacije dobite na elektronskem naslovu: tanja.psajt@r-p.si ali telefonu 04 279 18 49 (ga. Tanja Pšajt).

Slika levo zgoraj: Podpis pogodbe o komunalnem opremljanju zemljišč

Slika spodaj: Strokovno srečanje