O-STA

Praznovanje 15. obletnice delovanja Univerze v Novi Gorici in otvoritev novega akademskega leta

Osrednja akademija ob petnajstem jubileju Univerze v Novi Gorici bo 15. oktobra 2010 ob 18. uri v koncertni dvorani Dvorca Zemono s svečano otvoritvijo novega akademskega leta 2010/2011. Ob tej priliki bo prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici, podelil priznanja Častni doktor Univerze v Novi Gorici, Zaslužni profesor Univerze v Novi Gorici, Častni član Univerze v Novi Gorici, Zlata plaketa Univerze v Novi Gorici ter priznanja Alumnus Primus in Alumnus Optimus Univerze v Novi Gorici.

V znak priznanja za zasluge za razvoj in širitev Evropske unije ter za napredek znanosti in visokega šolstva v Evropi bo Častni doktor (Doctor Honoris Causa) postal prof. Romano Prodi, bivši predsednik Evropske komisije. Prof. dr. Michael Grätzel, vodja Laboratorija za fotoniko in mejne plasti na École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) pa bo prejel naziv Častni doktor (Doctor Honoris Causa), v znak priznanja za izjemne dosežke na področju sodobnih materialov in sistemov za zajemanje sončne energije.

Priznanje Zaslužni profesor (Professor Emeritus) bo, za pomemben prispevek k mednarodnemu ugledu in razvoju Univerze v Novi Gorici ter vzorno opravljanje pedagoškega in mentorskega dela, prejel prof. Antonino Abrami, sodnik vrhovnega sodišča v Benetkah.

Priznanje Častni član pa bo prejel prof. dr. Neil McN. Alford, profesor za fizikalno elektroniko in materiale na Imperial College-u (London), v znak priznanja za njegovo podporo pri raziskavah materialov na Univerzi v Novi Gorici in večletno sodelovanje z raziskovalci s tega področja.

Priznanje Zlata plaketa bo za ključen prispevek pri ustanovitvi in razvoju doktorskega programa Molekularna genetika in biotehnologija Univerze v Novi Gorici prejel prof. dr. Francisco Ernesto Baralle, generalni direktor Mednarodnega centra za gensko inženirstvo in biotehnologijo (ICGEB) v Trstu.

Priznanja Alumnus Primus bodo prejeli študentje, ki so diplomirali kot prvi iz svoje generacije vpisanih študentov, priznanja Alumnus Optimus pa diplomanti, ki so med diplomanti v posameznem študijskem letu dosegli najvišjo povprečno oceno študija. Priznanja bodo prejeli diplomanti iz Poslovno-tehniške fakultete, Fakultete za znanosti o okolju, Fakultete za humanistiko, Fakultete za aplikativno naravoslovje, Visoke šole za vinogradništvo in vinarstvo ter iz Visoke šole za umetnost.

Več informacij je na voljo na www.ung.si, tel. št. 05 331 5 397 ali andreja.leban@ung.si