O-STA

Po Birokratu še lahki Birokrat

Z novim letom je podjetje Andersen v končni verziji predstavilo še "lažjo" različico programske rešitve za vodenje poslovanja, imenovano Birokrat Light. Namenjen je uporabnikom, ki imajo za obračun plač in honorarjev, osnovnih sredstev in izdelavo bilance sklenjene pogodbe z zunanjimi računovodskimi servisi. Podjetje Andersen program namenja tudi vsem samostojnim podjetnikom in manjšim podjetjem, ki trenutno za vodenja celotnega računovodstva najemajo storitve zunanjega servisa, vendar pa si želijo imeti v vsakem trenutku vpogled v uspešnost poslovanja ter pregled nad prihodki in stroški poslovanja. Z nakupom Birokrata Light si lahko ti podjetniki izdatno zmanjšajo strošek zunanjega računovodstva, ki poleg obračuna plač, osnovnih sredstev in izdelave zaključnih računov lahko izvajajo še storitve svetovanja podjetniku pri knjiženju.

V vseh ostalih modulih ohranja "lahki" celovito funkcionalnost "težjega" Birokrata. Birokrat Light vsebuje vsa orodja za vodenje tekočega poslovanja: blagajno s potnimi nalogi, izdajo predračunov in fakturiranje, vodenje več žiro ali transakcijskih računov, izdajo dobropisov, avansnih računov, kompenzacij in obračun obresti. Program prav tako omogoča celovito vodenje skladiščnega poslovanja s prevzemi, odpisi in povratnicami. Evidentirate lahko lastno porabo, ter izdelate zaključnico po računu. Uskladite lahko številčna stanja, naredite otvoritveno stanje in inventuro z vsemi potrebnimi evidencami in obračuni. Najpomembnejšo vsebino paketa Birokrat Light pa zagotovo predstavljajo vse vsebovane davčne evidence, tri knjige izdanih računov in štiri knjige prejetih računov, vključno z obračunom DDV. Testna verzija programa je dosegljiva na spletnem mestu www.birokrat.si. Če se boste odločili za nakup, pa je cena za enouporabniško različico brez davka 99.900 SIT.