O-STA

Podjetje Accenture razglasilo naslednike vodstva: William D. Green nadaljuje kot predsedujoči; Pierre Nanterme imenovan za glavnega izvršnega direktorja, s 1. januarjem 2001

-- Podjetje vodi telekonferenco jutri ob 8.00 po vzhodnoevropskem času (ob 1.00 po srednjeevropskem času) Tomorrow --

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)-Uprava direktorjev podjetja Accenture (NYSE: ACN) je danes imenovala Pierra Nanterma za novega glavnega izvršnega direktorja podjetja, ki bo novi položaj nastopil s 1. januarjem 2011. Nanterme bo član uprave direktorjev postal nemudoma. William D. Green, sedanji predsedujoči in glavni izvršni direktor, še vedno ostaja na mestu predsedujočega.

"Sedaj je pravi čas za nadaljnje okrepitve globalnega vodstva podjetja Accenture. Obseg podjetja v tem trenutku solidno narašča in je v boljši poziciji za prihodnost kot kdajkoli prej," pravi Green. "Ogromen doprinos Pierra k razvoju in strategiji za rast podjetja - tudi njegov novi položaj vodilnega v podjetju - kažejo h gladkemu prehodu. Veselim se tesnega sodelovanja z njim, kjer bo pospešil uresničevanje naše poslovne strategije in vodil podjetje Accenture skozi naslednjo fazo rasti in širjenja."

Nanterme trenutno opravlja delo vodje skupine za globalne finančne storitve podjetja, ki ga je začel opravljati leta 2007. V 27-ih letih njegovega službovanja v podjetju Accenture je deloval na več vodilnih položajih v različnih operativnih skupinah podjetja. Prav tako je opravljal funkcijo vodilnega nadzornega direktorja, kjer je bil odgovoren za strategijo človeškega kapitala ter za oblikovanje in implementacijo globalnega poslovnega modela podjetja.

"Pierre se je že dokazal kot vodja, saj ima za sabo uspešno pot opravljanja vodilnih nalog v podjetju, sposoben je pridobivati in ohranjati dobre odnose s pomembnimi naročniki, ima izkušnje na področju ustvarjanja izjemnih ekip in je prav tako predan svojim sodelavcem. Zaradi tega je res najboljša izbira za naslednjega glavnega izvršnega direktorja podjetja," pravi Green.

Sir Mark Moody-Stuart, vodilni direktor uprave podjetja Accenture, pravi: "Pierre ima vse potrebne kvalifikacije, ki se nam zdijo ključne pri vodenju podjetja - vključno z razumevanjem svetovnega trga in konkurenčnega okolja, visoko predanostjo naročnikom in delničarjem ter z resnično zagnanostjo in strastjo za vse zaposlene v podjetju Accenture."

"Obenem smo veseli, da bo Bill še vedno z nami delil svoje znanje in izkušnje v svoji vlogi predsedujočega. Bill je bil izjemen predsedujoči in glavni izvršni direktor in njegovo vodenje, vključujoč njegovo naravno sposobnost spodbujanja, motivacije in navdiha za ljudi okrog sebe, je resnično primer ključnih vrednot, ki predstavljajo ključ uspeha podjetja Accenture. Kombinacija teh dveh zrelih vodij za podjetje pomeni še večjo prednost na trgu."

Green bo še naprej ohranil ključno vlogo z aktivnim sodelovanjem pri poslih podjetja. Še vedno bo predsedujoči odboru direktorjev, prav tako pa bo Nantermov svetovalec in bo vključen v razvoj dolgoročne poslovne strategije podjetja. Še naprej bo tudi predstavljal podjetje Accenture naročnikom po svetu kot tudi drugim vodjem podjetij in vlad, podpiral prizadevanja za pripadnost podjetju znotraj iniciative 'Skills to Succeed' (Znanje za uspeh), in predstavljal podjetje ključnim zunanjim skupinam in organizacijam.

"Ponosen sem in v čast mi je, da sem bil izbran za glavnega izvršnega direktorja podjetja Accenture," pravi Nanterme. "Veselim se, da bom še naprej v tesnem sodelovanju z Billom in da bo naša izjemna vodstvena ekipa še naprej ostala osredotočena na naše posle in finančne cilje za fiskalno leto 2011 in naprej. Zavzemal se bom za nadaljevanje naše strategije, ki pomaga naročnikom, da postanejo bolj učinkovita podjetja in da bo podjetje Accenture še naprej izpolnjevalo pričakovanja njegovih delničarjev. Verjamem, da so naši zaposleni (ki jih je več kot 20.000) največji strokovnjaki v naši industriji in da naša vodstvena ekipa nima konkurence, kar se tiče izkušenj, zmožnosti, sposobnosti in globine. Zelo se veselim naše prihodnosti in priložnosti, ki mi je bila dana ob izvolitvi za glavnega izvršnega direktorja tega odličnega podjetja."

V podjetju Accenture zagotavljajo, da s spremembami na vrhu ni prišlo do sprememb v poslovnem načrtu za fiskalno leto 2011, ki ga je podjetje predstavilo kot del četrtletne in celoletne objave o dobičku za fiskalno leto 2010 30. septembra.

Pierre Nanterme

Pierre Nanterme, 51, živi v Parizu. Trenutno opravlja funkcijo glavnega direktorja operativne skupine za finančne storitve podjetja Accenture, ki ponuja storitve naročnikom na področju bančništva, kapitalskih trgov in zavarovalniške industrije. Preden je nastopil to službo (v septembru 2007), je bil gospod Nanterme zaposlen kot glavni vodstveni direktor, pri čemer je bila njegova primarna naloga strategija človeškega kapitala podjetja podjetja Accenture kot tudi oblikovanje in implementacija njegovega visoko cenjenega globalnega poslovnega modela. V tej vlogi je bil tudi aktivno vključen pri zasnovi modela za naročniške storitve in pri globalni strategiji podjetja.

Preden je bil leta 2006 imenovan za glavnega vodstvenega direktorja, je gospod Nanterme vodil več različnih področij v podjetju Accenture, med drugim področje za finančne storitve v Evropi, Afriki in Latinski Ameriki, poslovno enoto za finančne storitve v osrednji Evropi, skupino za zavarovalno industrijo (globalno) in tudi strateški center v Zahodni Evropi. Gospod Nanterme je prav tako opravljal funkcijo državnega upravnega direktorja podjetja Accenture za Francijo od novembra 2005 do avgusta 2007.

Poleg funkcij v podjetju Accenture opravlja gospod Nanterme tudi funkcijo predsedujočega v Francoskem Svetovalnem Združenju (SYNTEC) in je prav tako predsedujoči v Francoski komisiji za gospodarske zadeve francoskega združenja delodajalcev (MEDEF) od septembra 2005.

Gospod Nanterme se je podjetju Accenture pridružil leta 1983 in postal njegov družabnik leta 1993. Diplomiral je na Visoki šoli za gospodarske in komercialne znanosti (ESSEC) v Parizu.

William D. Green

William D. Green, 57, je v odboru direktorjev podjetja Accenture vse od njegovih začetkov v letu 2001. Od leta 2004 je opravljal funkcijo glavnega izvršnega direktorja in prevzel dodatno vlogo predsedujočega v letu 2006. Preden je nastopil funkcijo glavnega izvršnega direktorja, je gospod Green opravljal delo glavnega poslovnega direktorja podjetja Accenture, in sicer na področju naročniških storitev, kjer je bil odgovoren za vse poslovne skupine znotraj podjetja in jih je koordiniral. Prav tako je prej opravljal funkcijo glavnega vodje skupine za komunikacije in visoko tehnologijo in tudi vodje skupine za vire. Poleg tega je bil prav tako upravni direktor podjetja Accenture v Združenih državah. Gospod Green se je podjetju Accenture pridružil leta 1977.

Jutri telekonferenca

Podjetje Accenture bo jutri, v četrtek, 21. oktobra, vodilo telekonferenco z Williamom D. Greenom in Pierrom Nantermom ob 8.'' po vzhodnoevropskem času (1.00 po srednjeevropskem času). Za sodelovanje pokličite +1 (800) 401-8436 (ali +1 (612) 332-0632, če ste zunaj ZDA, Puerta Rica ali Kanade), in sicer približno 15 minut pred predvidenim začetkom konference. Telekonferenca bo prav tako dostopna v živjo preko odseka podjetja Accenture za stike z investitorji na njihovi spletni strani www.accenture.com.

Ponovno predvajanje telekonference bo dostopno na spletu na www.accenture.com in se bo začelo v četrtek, 21. oktobra ob 11.00 po vzhodnoevropskem času. Ponovitev bo prav tako dostopna preko telefona, in sicer na številki +1 (800) 475-6701 (ali +1 (320) 365-3844 izven ZDA, Puerta Rica in Kanade), po vtipkani kodi za dostop 175162.

O podjetju Accenture

Podjetje Accenture je svetovno podjetje za svetovanje, tehnološke storitve in najem kadrov, ki ima približno 24.000 zaposlenih in naročnike v več kot 120 državah po svetu. Z združevanjem neprimerljivih izkušenj, velikih zmožnosti v vseh industrijah in poslovnih funkcijah ter obširnih raziskav globalno najuspešnejših podjetij, podjetje Accenture sodeluje z naročniki in jim pomaga narediti njihova podjetja in vodstva čim učinkovitejša. S svojim programom Spretnosti za uspeh, ki je usmerjen na prebivalstvo, bo podjetje Accenture poskušalo do leta 2015 opremiti 250.000 ljudi po vsem svetu s spretnostmi in kompetencami, ki so potrebne za določeno službo ali za ustanovitev lastnega podjetja. Podjetje je imelo ob koncu fiskalnega leta, ki se je končalo 31. avgusta 2010, 21,6 milijarde dolarjev čiste prihodka. Več o podjetju lahko najdete na spletni strani www.accenture.com.

V prihodnost usmerjene izjave

Z izjemo zgodovinskih informacij in razprav, ki jih izjave v tem sporočilu za javnost vsebujejo, lahko le-ta vsebuje tudi v prihodnost usmerjene izjave, ki jih je mogoče tolmačiti znotraj Zakona o reformi zasebnega lastništva vrednostnih papirjev iz leta 1995. Te izjave vsebujejo tveganja, negotovosti in ostale dejavnike, ki bi lahko povzročili dejanske rezultate, ki bi se lahko materialno razlikovali od tistih, ki so bili izraženi ali nakazani. Te izjave brez omejitev vključujejo tveganja, ki nakazujejo, da bi na naše poslovanje lahko negativno vplivale gospodarske ali politične razmere, kot tudi posledice teh razmer na poslovanje in nivo poslovanja naših naročnikov. Okolje, v katerem se oblikujejo cene, ostaja konkurenčno in naš profit bi se lahko zmanjšal, če ne bomo zmožni izboljšati naših cen in ohraniti ugodnih uporabniških tarif. Naš profit se lahko zmanjša, če ne bomo uspeli predvidevati stroškov in kompleksnosti pri izvajanju naših storitev ali če ne bomo mogli nadzirati naših stroškov. Naši posli in finančni rezultati so lahko prizadeti tudi, če ne bomo zmožni ohranjati našega obsega kompetenc in virov, ki bi bili v skladu s potrebami naročnikov, kar vključuje tudi to, da smo lahko nezmožni najeti dovolj zaposlenih s potrebnimi kompetencami in izkušnjami tam, kjer so potrebni. Na naše rezultate poslovanja lahko negativno vpliva tudi, če ne bomo zmožni razširiti in razviti naših storitev in rešitev glede na spremembe v razvoju tehnologije in glede na potrebe naročnika. Svetovanje, integracija sistemov in tehnologije in trg najemanja kadrov so zelo konkurenčni in lahko se zgodi, da ne bomo mogli učinkovito konkurirati. Naši prihodki, rast in zaslužek v ameriških dolarjih zna biti nižji, če se dolar okrepi v primerjavi z drugimi valutami, še posebej v primerjavi z evrom in britanskim funtom. Naše delo z vladnimi strankami naše podjetje izpostavlja dodatnim tveganjem znotraj tega pogodbenega okolja; naročniki bodo lahko nezadovoljni z našimi storitvami. Na naše rezultate poslovanja lahko neugodno vpliva tudi, če naši naročniki prekinejo njihove pogodbe z našim podjetjem. Naše najemanje kadrov nas izpostavlja poslovnim in finančnim tveganjem. Na naše rezultate poslovanja lahko neugodno vplivajo vrsta in stopnja porabe tehnologije naših naročnikov, prav tako lahko na naše poslovanje neugodno vpliva pravna obvezanost, ki izhaja iz naših ponujenih rešitev ali storitev. Naši svetovni posli, vključujoč našo svetovno dostavno mrežo, so lahko predmet kompleksnih tveganj in nadzor nekaterih od teh je lahko izven naših zmožnosti. Pride lahko do dolgov, če naši podizvajalci ali druge stranke ne morejo dokončati svojega dela projekta ali v določenem času ali nasploh. Pravni in regulatorni ukrepi lahko materialno ali neugodno vplivajo na naše podjetje. Postanemo lahko predmet kritike in negativnega oglaševanja v povezavi z ustanovitvijo korporacije na Irskem. Zgodi se lahko, da ne bomo sposobni dosegati naših poslovnih ciljev, če se ne bomo zmožni spopasti z organizacijskimi izzivi, ki so povezani z velikostjo našega podjetja. Združevanje v industrijah, kjer sodelujemo, lahko negativno vpliva na naše podjetje. Naša zmožnost privabiti in ohranjati posle je lahko odvisna od našega ugleda na poslovnem trgu. Cena naših delnic lahko niha glede na različne dejavnike, vključujoč variabilnost in prihodke, rezultate poslovanja in dobičkonosnost. Prav tako te izjave vsebujejo tveganja, negotovosti in druge dejavnike, ki so prav tako navedeni v poglavju Faktorji tveganja v našem najnovejšem letnem poročilu na obrazcu 10K in tudi v ostalih dokumentih poslanih Komisiji za vrednostne papirje. Izjave v tem sporočilu za javnost veljajo le od dne, ko so bile objavljene in podjetje Accenture ne prevzema nobene dolžnosti za objavo posodobljenih izjav, ki so bile podane v tem sporočilu za javnost ali za prilagajanje teh izjav dejanskim rezultatom oziroma spremembam v pričakovanjih podjetja Accenture.

DOSTOPNE SLIKE: Visoka ločljivost, slike Pierra Nanterma in Williama D. Greena, pripravljene za objavo, so na voljo tukaj: http://newsroom.accenture.com/photo.

Kontakt:

Accenture
Fred Hawrysh, +1 917-452-4398
fred.hawrysh@accenture.com
or
Accenture
Alex Pachetti, +1 917-452-5519
alex.pachetti@accenture.com

Poglejte to sporočilo za javnost na spletu:
http://www.businesswire.com/news/home/20101020007135/en