O-STA

Sviz o zakonu o sistemu plač v javnem sektorju

Takoj po prevzemu oblasti konec 2000 je Vlada RS napovedala usklajevanje zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki se je začela šele konec preteklega leta. V začetku letošnjega leta nas je vladna stran presenetila s povsem nesprejemljivo tabelo o osnovnih plačah nosilnih poklicev v javnem sektorju in z zahtevo, da mora biti zakon do letošnjega 30. aprila v parlamentu sprejet.

Najprej smo bili prepričani, da gre za pomoto, vendar se je na prvem usklajevanju pokazalo, da vlada s prilogo misli resno. Nerazumno in za razvoj naše države zagotovo škodljivo je, če vlada predlaga, da bi bila najvišja osnovna plača učitelja in vzgojitelja z visoko izobrazbo (378.784 SIT bruto) nižja od najnižje osnovne plače okrožnega sodnika (383.400 SIT bruto). Najvišja osnovna plača uradnika (703.012 SIT bruto) pa naj bi bila skoraj dvakrat višja od najvišje osnovne plače gimnazijskega profesorja, ki naj bi bila za neverjetnih 180.000 SIT nižja tudi od najvišje osnovne plače carinika! Najvišja uradniška plača je skoraj enaka plači univerzitetnega rednega profesorja in je za skoraj 100.000 SIT višja od plače vrhunskega umetnika ter za 135.000 SIT presega plačo največjega strokovnjaka na področju kulture.

Namesto da bi vlada v zakonu predlagala znižanje razlik med plačami, kot je zagotovila na lanskih pogajanjih, jih je v škodo učiteljem, vzgojiteljicam ter drugim strokovnim delavcem v kulturi in znanosti še povečala. Zakon tudi ne dopušča preglednosti plačnih razmerij med posameznimi poklici v javnem sektorju. V želji, da bi se izognila plačilu za letos dogovorjenih dodatkov v šolstvu, priganja sindikate in jih sili v sprejetje strokovno nedomišljenega zakona. Vsakomur je jasno, da gre za enega ključnih zakonskih projektov, ki bo dolgoročno vplival na veljavnost in ugled družbeno pomembnih poklicev, ta pa na smer gospodarskega in kulturnega razvoja naše države. Zato IO SVIZ preseneča lahkotnost ravnanja vlade pri sprejemanju tako pomembnih zakonov.

Ker gre za spremembe, ki bodo v prihodnjih desetletjih vplivale na položaj vseh naših članic in članov in ker vlada predlaga rešitve, ki so v nasprotju s sprejetimi dogovori, se je Izvršilni odbor SVIZ na današnji seji odločil za sklic izredne seje Glavnega odbora SVIZ. Seja bo v začetku februarja 2002. Na izredni seji bo GO SVIZ oblikoval stališča do nadaljnjega sodelovanja pri usklajevanju zakona in se opredelil do možnosti organiziranja sindikalnih aktivnostih, s katerimi bi opozoril na nesprejemljivost zakona.
Izvršilni odbor tudi zahteva od Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, da spoštuje veljavne predpise in finančno pokrije napredovanja zaposlenih na Univerzi v Mariboru, ki izpolnjujemo vse zahtevane pogoje za napredovanje.