O-STA

Jubilejno, 20. mednarodno posvetovanje Statistični dnevi 2010:

Ljubljana, 5. november 2010

Merjenje blaginje in napredka družbe

Jubilejno, 20. srečanje statistikov, dajalcev podatkov in uporabnikov statističnih podatkov z naslovom Merjenje blaginje in napredka družbe bo potekalo od 8. do 10. novembra 2010 v hotelu Radin v Radencih.

Čas svetovne krize in prizadevanj za izhod iz nje je v središče pozornosti javnosti, ne le statistične, potisnil tudi razprave o merjenju blaginje ljudi in družbenega napredka. OECD je tej temi posvetil globalni projekt z naslovom Merjenje družbenega napredka. Evropska komisija je v letu 2009 objavila dokument "Bruto domači proizvod in več: merjenje napredka v svetu, ki se spreminja". V oktobru 2009 pa je Komisija za merjenje gospodarske uspešnosti in družbenega napredka, ki jo sestavljajo profesor Joseph E. Stiglitz z univerze Columbia (Columbia University), profesor Amartya Sen z univerze Harvard (Harvard University) in profesor Jean-Paul Fitoussi, usklajevalec dela omenjene Komisije, z Inštituta za politične študije v Parizu (Institut d'Etudes Politiques de Paris), v svojem končnem poročilu že predlagala številna konkretna priporočila statističnim uradom, nosilcem odločanja in političnim voditeljem ter pripravljavcem politik, pa tudi medijem in znanstvenoraziskovalnim ustanovam; ta priporočila naj predvsem odprejo nadaljnjo razpravo v svetu in podprejo raziskovanja za boljše merjenje razvoja družb. V okviru Evropskega statističnega sistema pa je bila ustanovljena strateška skupina za merjenje družbenega napredka, blaginje in trajnostnega razvoja, ki bo v letu 2011 pripravila dokument, v katerem bo določila kratkoročne in dolgoročne prednostne naloge.

Mednarodno posvetovanje Statistični dnevi 2010, dvajseto po vrsti, z naslovom Merjenje blaginje in napredka družbe, odpira tudi v Sloveniji zdaj že globalno razpravo o merjenju blaginje ljudi in razvoja družb, seveda predvsem s statističnega vidika. Organizatorja tradicionalnih Statističnih dnevov - Statistični urad RS in Statistično društvo Slovenije tako sledita - zaradi vloge, ki jo ima nacionalna in s tem uradna statistika - aktualnim družbenim dogajanjem v svetu.

Letošnje posvetovanje bomo začeli s panelno razpravo z naslovom Merjenje blaginje, v kateri bodo priznani statistiki z ene in uporabniki uradne statistike druge strani razložili svoj pogled na statistično spremljanje blaginje in izzive, na katere mora statistična stroka v kratkem ponuditi relevantne odgovore. V tej uvodni razpravi bodo sodelovali:

  • dr. Tine Stanovnik, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani
  • Jean-Phillipe Cotis, generalni direktor Statističnega urada Francije
  • dr. Boris Majcen, Inštitut za ekonomska raziskovanja
  • dr. Aurel Schubert, Evropska centralna banka
  • dr. Pieter Everaers, Eurostat
  • dr. Srna Mandič, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani
  • dr. Valentina Prevolnik Rupel, Ministrstvo za zdravje.


Na tridnevnem posvetovanju bodo statistiki in uporabniki uradne statistike razvoj družb in blaginjo ljudi obravnavali po naslednjih tematskih sklopih: življenjska raven, zdravstvo, izobraževanje, okolje. Predstavljena pa bodo tudi razmišljanja o alternativnem spremljanju blaginje v družbi s kvalitativnimi in sestavljenimi kazalniki - za merilo sreče, zadovoljstva ipd.


Tudi tokratno posvetovanje bodo spremljale okrogle mize; udeleženci teh pogovorov bodo predstavili razmišljanja in primerjali mnenja o možnostih za dvig ravni statistične pismenosti v Sloveniji in o izkazovanju desezoniranih podatkov, ki povečujejo analitično vrednost izvornih podatkov.

Posvetovanja Statistični dnevi 2010 se bo udeležilo 150 strokovnjakov s področja statistike, uporabnikov uradne statistike in dajalcev podatkov, med njimi 30 predstavnikov tujih statističnih uradov ali mednarodnih statističnih institucij in univerz.

Program letošnjega posvetovanja z imeni udeležencev in njihovi prispevki so objavljeni na naslovu http://www.stat.si/statisticnidnevi/, povzetki prispevkov, zbrani v priložnostnem zborniku, pa so na voljo tudi v knjižni obliki.

Ob jubilejnem statističnem posvetovanju smo izdali še posebno publikacijo z naslovom Dvajset statističnih srečanj v Radencih - ogledalo razvoja statistike in Slovenije, 1987-2010 (http://www.stat.si/doc/pub/20obletnica.pdf). V njej smo skušali ovrednotiti pomen vseh teh posvetov: s strokovnim pregledom in z vsebinsko analizo posvetov, z dokumentarnim gradivom in spomini in vtisi nekaterih udeležencev.
Retrospektiva teh dogodkov je prikazana tudi v kratki videopredstavitvi (http://www.stat.si/StatisticniDnevi/Retro.aspx?lang=sl).

Mag. Irena Križman,

generalna direktorica