O-STA

Loterija Slovenije uvaja spremembe v igri Loto!

Ljubljana, 15. november 2010:

Z mesecem decembrom uvajamo v družini Loto nekaj sprememb:

  • povečujemo vrednosti skladov za dobitke Loto plus in Lotko, kar pomeni, da bodo vrednosti glavnih dobitkov Lotko 6 in 7 plus naraščale hitreje,
  • povečujemo garantirane sklade vseh treh glavnih dobitkov, Sedmice, Lotka 6 in 7 plus,
  • posledično povečujemo ceno kombinacije osnovne igre Loto, kar hkrati pomeni tudi, da bodo vrednosti dobitkov osnovne igre Loto višje. Cena Lotka in cena kombinacije Lota plus ostajata nespremenjeni.

Povečanje garantiranih skladov glavnih dobitkov:

  • garantirani sklad za Sedmico se poveča iz 200.000 € na 250.000 €, kar pomeni, da Sedmica nikoli ne bo vredna manj kot 250.000 €,
  • garantirani sklad za 7 plus se poveča iz 20.000 € na 50.000 €, kar pomeni, da 7 plus nikoli ne bo vredna manj kot 50.000 €,
  • uvede se garantirani sklad za Lotka 6 v višini 100.000 €, kar pomeni, da Lotko 6 nikoli ne bo vreden manj kot 100.000 €.

Povečanje vrednosti skladov za dobitke:

  • vrednost sklada za dobitke Lotko se poveča iz 50% na 60%,
  • vrednost sklada za dobitke Loto plus se poveča iz 55% na 60%.

Cena kombinacije osnovne igre Loto se poveča iz 0,25 € na 0,30 €, cena Lotka in cena kombinacije Lota plus ostajata nespremenjeni.

Spremembe veljajo od 14. novembra 2010 (96. krog Lota) dalje:

  • če boste od danes dalje vplačali Loto za pet krogov vnaprej, boste v štirih krogih sodelovali pod starimi pogoji, v petem krogu z žrebanjem 1. decembra 2010 pa že pod novimi pogoji.

Loterija Slovenije, d. d.

Dodatne informacije:

mag. Mateja Slamnik, Svetovalka uprave za odnose z javnostmi, tel.: 012426149, mateja.slamnik@loterija.si