O-STA

SVIZ o položaju učiteljev v Sloveniji

Danes 29. januarja 2002 v Hotelu M poteka predavanje o položaju učiteljev in vlogi sindikata na področju vzgoje in izobraževanja v Sloveniji. O položaju in pomenu učiteljevega dela v slovenski družbi, njihovimi plačami, napredovanju ter o vlogi sindikata v promoviranju pomembnosti učiteljevega dela za razvoj slovenske družbe je govoril Branimir Štrukelj, glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti SVIZ), največjega sindikata v javnem sektorju.
Predavanja se je udeležila delegacija 20 strokovnjakov s področja vzgoje in izobraževanja iz Bosne in Hercegovine, ki z organizacijsko in strokovno podporo Evropske unije pripravljajo reformo bosansko-hercegovskega osnovnega in srednjega šolstva. Namen prvega tovrstnega evropskega projekta je bosansko-hercegovsko izobraževalni sistem približati evropskim normam in prispevati k pridobivanju znanj in izkušenj, ki so potrebne za socialno-ekonomsko stabilnost v Bosni in Hercegovini.

Obisk v Sloveniji je eden izmed študijskih postaj po evropskih državah s podobno izvedeno šolsko reformo in del projektne evropske pomoči Bosni in Hercegovini.