O-STA

Vabilo Statističnega urada RS in Ministrstva za finance o izračunavanju dolga za sektor država v sredo 19. januarja 2011 ob 10.30 v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije

Spoštovani,

vljudno Vas vabimo na skupno predstavitev

Statističnega urada RS in Ministrstva za finance

o izračunavanju dolga za sektor država,

v sredo, 19. januarja 2011, ob 10.30

v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije,

Vožarski pot 12, Ljubljana.

Metodologijo za izračun dolga za sektor država, po kateri mora Slovenija kot država članica EU izračunavati podatke o dolgu in primanjkljaju sektorja država, predpisuje Evropski sistem računov iz leta 1995 (ESA 1995).

Metodologijo izračunavanja in podatke o dolgu za sektor država bosta podrobneje pojasnila:

  • Andrej Flajs, strokovnjak za nacionalne račune na Statističnem uradu RS
  • Stane Vencelj, vodja Sektorja za analize, metodologije in bilance javnega financiranja na Ministrstvu za financ.

Predstavitvi bo povezovala generalna direktorica statističnega urada mag. Irena Križman, ki bo pojasnila tudi pomen medinstitucionalnega sodelovanja na področju makroekonomskih in finančnih statistik med Ministrstvom za finance, Banko Slovenije in Statističnim uradom RS.

Nasvidenje v sredo.

S spoštovanjem,

Ida Repovž Grabnar

Odnosi z javnostmi

Statistični urad RS

Vožarski pot 12, SI-1000 Ljubljana

www.stat.si

T.: 01 241 51 58

---------------------------------