O-STA

Zagovor doktorske disertacije na Fakulteti za šport

Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport obvešča, da bo v četrtek, 03.03.2011, ob 16.30 uri

kandidatka NINA MAKUC zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

"Vpliv različnih načinov vadbe smučanja na znanje alpskega smučanja petinpolletnih otrok".

Zagovor bo v sejni sobi Fakultete za šport v Ljubljani, Gortanova 22, II. nadstropje.

***********************************************

Jožef Križaj

Referat za doktorski študij in

Mednarodna pisarna

Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani

Gortanova 22

1000 Ljubljana Slovenia

t: 00386 1 520 78 41

f: 00386 1 520 77 50

e: jozef.krizaj@fsp.uni-lj.si