O-STA

Vabilo na novinarsko konferenco, ki bo v ponedeljek, 28. februarja 2010, ob 10.30 v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12, Ljubljana

Po prvi oceni Eurostata je bil bruto domači proizvod (BDP), kazalnik gospodarske rasti, v 4. četrtletju 2010 v primerjavi s 3. četrtletjem 2010 v Evropski uniji večji za 0,2 %, v območju z evrom pa za 0,3 % (oceni sta prilagojeni vplivu sezone in številu delovnih dni).

Gospodarska rast v Sloveniji se je v 3. četrtletju 2010, če upoštevamo vpliv sezone in števila delovnih dni, glede na 2. četrtletje povečala za 0,3 % in je bila za 1,3 % večja kot

v 3. četrtletju 2009. Kolikšen pa je bil bruto domači proizvod v zadnjem četrtletju in celotnem letu 2010, bo pojasnila mag. Karmen Hren, vodja sektorja za nacionalne račune.

Predstavili bomo tudi podatke o inflaciji v februarju in o anketni brezposelnosti konec lanskega leta. V publikaciji Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji, ki bo izšla ob tej priložnosti, pa bodo izbrani ekonomski in socialni kazalniki za pretekla leta.

Nasvidenje v ponedeljek.

Prav lep pozdrav,

Ida Repovž Grabnar

Odnosi z javnostmi

Statistični urad RS

Vožarski pot 12, SI-1000 Ljubljana

www.stat.si

T.: 01 241 51 58