O-STA

Watt Drive: Uspešno zoper piratstvo izdelkov

Markt Piesting, - v boju zoper piratstvo v idustrijskem sektorju beleži Watt Drive, avstrijski specialist za pogonsko tehniko, pomemben uspeh. Dne 21.1.2011, se je slovensko podjetje Strojna gonila pred Gospodarskim sodiščem na Dunaju obvezalo, da bo vse obtoječe kopirane produkte Watt Drive, umaknilo iz prometa oz. iz trga.

Pred Gospodarskim sodiščem na Dunaju, sta tako oba proizvajalca pogonske tehnike, Watt Drive in obtožena Strojna gonila, sklenila usmerjeno poravnavo. V okviru te poravnave se Strojna gonila obvezuje, da bo iz proizvodnje in iz trga, takoj umaknila stožčasta in nasadna gonila, ki so jim bila v lanskem letu zaplenjena na sejmu Vienne-Tec. Prav tako mora Strojna gonila takoj prenehati uporabljati patentirano oznako za motorje "EUSAS" ter vse tehnične risbe Watt Drive.

Opozorilen primer

"Strojna gonila je vse navedene obtožbe s strani Watt Drive priznala, ter vsled tega nosi kompletne stroške postopka. Priznanje, da je skopirala obe seriji pogonov, pomeni, pravi Hans Wustinger, ustanovitelj in direktor Watt Drive, da ponaredki ne prihajajo več le iz področja Azije, ampak tudi iz sosednjih evropskih držav, zato je potrebno biti zelo pozoren ter strogo nastopati zoper takšno početje. Prav tako pa tudi kvaliteta ponaredkov ne ustreza originalom Watt Drive.

Predzgodovina: zaplemba ponarejenih pogonov
V oktobru 2010 je Watt Drive vložil začasno odredbo zoper Strojna gonila, ki pa je kljub odredbi na sejmu Vienna-Tec, razstavljala ponarejena gonila. Ponaredki so bili s strani sodnega izvedenca zaplenjeni. S piratstvom je ogrožen ugled blagovne znamke pa tudi zaupanje v kakovost proizvodov, posledično pa so ogrožena delovna mesta proizvajalca; trdi Hans Wustinger.

Watt Drive Antriebstechnik GmbH
Watt Drive Antriebstechnik je vodilno avstrijsko podjetje na področju tehnologije gonil. Watt Drive se še posebej posveča razvijanju in trženju prestavnih motorjev, sistemskih motorjev, frekvenčnih pretvornikov in zaključenih gonilnih sistemov. Watt Drive je s svojimi podružnicami, trgovskimi centri in tovarnami neposredno prisoten v Nemčiji, Singapurju in Maleziji. Ob tem pa ima podjetje še gosto mrežo specializiranih trgovcev s prodajnimi, montažnimi in storitvenimi centri po vsem svetu.

Za več informacij se obrnite na:
Ing. Jürgen Ponweiser

Marketing
Watt Drive Antriebstechnik GmbH
Tel.: +43 (0)2633 404-0
Mail: ponweiser@wattdrive.com
Internet: www.wattdrive.com