O-STA

Vabilo na novinarsko konferenco SVIZ

VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO


ki bo v torek 5. februarja 2002 ob 13.30 uri

na sedežu Glavnega odbora SVIZ, Dalmatinova 4, soba 14/V.


Na tiskovni konferenci bo glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj javnost seznanil
s stališči Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti (SVIZ)
- do predloga Zakona o sistemu plač v javnem sektorju;
- do črtanja nekaterih določil o delodajalčevi obveznosti do sindikata v predlogu Zakonu o delovnih razmerjih.

Glavni odbor bo razpravljal tudi o možnostih sindikalnega protesta, če bo Vlada RS vztrajala pri usklajevanju zakona o sistemu plač v javnem sektorju oziroma pri sprejemanju takšnih vsebinskih odločitev, ki bodo ponovno podcenile delovna mesta in zaposlene v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.