O-STA

Simpozij Škrabčevi dnevi 7 na Univerzi v Novi Gorici

Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici vabita na simpozij Škrabčevi dnevi 7, ki bo potekal 15. in 16. aprila 2011 na Univerzi v Novi Gorici.

Frančiškanski samostan Kostanjevica je v sodelovanju s Slavističnim društvom Slovenije v obdobju od 1994 do 2007 organiziral šest jezikoslovnih simpozijev, poimenovanih Škrabčevi dnevi, ki jih je vsebinsko zasnoval in strokovno vodil Jože Toporišič. Frančiškanski samostan je svoje delo zaključil in Škrabčeve dneve v nadaljnji razvoj predal Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Raziskovalni postaji ZRC SAZU v Novi Gorici, in sicer z željo, da se dejavnost nadaljuje v krajih, kjer je pater Stanislav Škrabec živel večino svojega ustvarjalnega življenja in kjer se je začelo delo Škrabčevega odbora.

Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici in Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici sta nalogo sprejeli. V prenovljeni zasnovi bodo Škrabčevi dnevi zapolnili vrzel, ki se v Sloveniji kaže kljub več rednim znanstvenim srečanjem, katerih tema je tudi ali celo samo jezikoslovje. Med vsemi temi namreč ni srečanja, ki bi krovno združeval vse pri nas delujoče jezikoslovce, tematika prenovljenih Škrabčevih dnevov pa je ravno jezikoslovje v najširšem pomenu besede, brez omejitev glede na podpodročje, temo, preučevani jezik, pristop itd.

Na simpoziju bo poleg petih uglednih plenarnih predavateljev predavalo še 21 izbranih predavateljev, pozdravni nagovor pa bosta v petek, 15. aprila 2011 ob 9.30 uri imela prof. dr. Danilo Zavrtanik, rektor Univerze v Novi Gorici, prof. dr. Marko Snoj, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in mag. Tomaž Slokar, podžupan Mestne občine Nova Gorica.

V okviru simpozija se v petek organizira tudi študentska delavnica, ki si za cilj postavlja spodbujanje študentov k raziskovalnemu delu in njihovo uvajanje v enega od pomembnih delov raziskovalnega udejstvovanja, a v bolj sproščenem vzdušju kot ga prinaša redno sodelovanje na znanstvenih srečanjih. Tematika študentske delavnice je zastavljena širše, in sicer kot jezik in književnost; v študentski sekciji se bo zvrstilo 5 referatov.

Več informacij o simpoziju je na voljo na spletni strani, http://www.ung.si/~jezik/skrabec_7/index.html

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 05 3315 397 ali pošljete sporočilo na naslov andreja.leban@ung.si.

Andreja Leban