O-STA

Novost na Univerzi v Novi Gorici

Nova Gorica, 20. april 2011

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na svoji seji 17. marca 2011 potrdil ustanovitev Visoke šole za umetnost Univerze v Novi Gorici. Študijski program Digitalne umetnosti in prakse bo zaradi pomanjkanja prostora zaenkrat potekal v Ljubljani na Dunajski cesti 56, v prostorih, ki študente kar vabijo k umetniškemu ustvarjanju.

V obrazložitvi Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu je zapisano, da so zagotovljeni vsi predpisani pogoji za izvedbo programa, tako prostori, oprema in ustrezni visokošolski učitelji kot vključevanje v mednarodno sodelovanje in v skupni evropski visokošolski prostor. Pozitivno mnenje so podali tudi vsi recenzenti in skupina za ogled prostorov ter opreme.

Na Univerzi v Novi Gorici smo zelo veseli, da so z akreditacijo Visoke šole za umetnost študentje tudi na naši univerzi pridobili možnost poglobljenega študija na področju umetnosti. Tako kot drugi študijski programi je tudi program Digitalne umetnosti in prakse naravnan praktično, študij poteka v majhnih skupinah, študenti imajo ves čas študija na voljo vrhunske pedagoge ter obilo možnosti za mednarodne izmenjave.

Izrazito praktično naravnan študij na triletnem visokošolskem programu Digitalne umetnosti in prakse omogoča raziskovanje v treh različnih umetniških okoljih: filmsko okolje, okolje kreativnih industrij in okolje sodobnih umetnosti. S tem se študentom ponuja več možnosti delovanja na različnih umetniških področjih: animirani film, video-film, umetniški video, interaktivni instalativni projekti, multimedijski performans, spletna video in TV produkcija, animirana in videografika, spletna umetnost ipd.

Visoka šola za umetnost s svojim programom Digitalne umetnosti in prakse ponujajo nov, sodoben študij, ki daje študentom izjemne možnosti izobraževanja tako po tehnični kot po umetniško - izrazni plati.

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 05 3315 397 ali pošljete sporočilo na naslov andreja.leban@ung.si.

Andreja Leban