O-STA

Nadzorni svet potrdil strateški načrt Telekoma Slovenije do leta 2015

Za dividende tri evre na delnico

Ljubljana, 21. april - Nadzorni svet Telekoma Slovenije je na včerajšnji seji obravnaval in potrdil revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Telekom Slovenije za leto 2010. Poročilo se bistevno ne razlikuje od že objavljenega nerevidiranega poslovnega poročila za enako obdobje. Kot je znano, je skupina ob 843,6 milijona evrov poslovnih prihodkov ustvarila za okrog 210 milijonov evrov izgube. Ta je posledica prevrednotenja naložb v tujini in doma. Brez upoštevanja slabitev bi skupina lani dosegla 32,7 milijonov evrov dobička iz poslovanja, z upoštevanjem popravkov terjatev do alternativnih operaterjev pa še 20,7 milijonov več. Nadzorni svet je ob tem pripravil predlog uporabe bilančnega dobička za prihodnjo skupščino delničarjev. Po predlogu bo dividenda znašala tri evre bruto na delnico.

Nadzorni svet je po temeljitih pripravah in usklajevanjih potrdil tudi strateški načrt Skupine Telekom Slovenije za obdobje do leta 2015. Glede na to, da se je skupina v preteklih letih soočala z upadanjem prihodkov, je eden od najpomembnejših ciljev strategije najprej še v tem letu stabilizirati prihodke ter v nadaljnjih letih kot temelj za dolgoročni razvoj doseči njihovo ponovno rast. Ključen izziv pri tem ostaja, kako na maloprodajnem trgu nadomestiti zniževanja prihodkov od storitev, ki so v fazi upadanja, s prihodki od novih, dobičkonosnih storitev. Pri tem pa je še naprej prednostna naloga tudi obvladovanje in zniževanje stroškov. V Skupini Telekom Slovenije svoje prednosti vidijo zlasti v kakovosti produktov, bogastvu vsebin, enostavnosti, dostopnosti storitev, storitvah po meri uporabnika in v izboljševanju uporabniške izkušnje. Pri načrtovanju poslovanja v prihodnjih štirih letih ima ključno vlogo letošnja združitev dveh največjih družb iz skupine - Mobitela in Telekoma Slovenije. Samo neposredni finančni učinki združitve v prihodnjih štirih letih bodo znašali preko sto petdeset milijonov evrov.

Prav zato je pred dokončno združitvijo Mobitela in Telekoma Slovenije predvidoma 1. julija letos izjemno pomemben podpis pogodbe o pripojitvi, ki sta jo podpisala predsednik uprave Telekoma Slovenije Ivica Kranjčevi

in glavni izvršni direktor Mobitela Zoran Janko. Zaradi soglasja skupščine Telekoma Slovenije k pogodbi o pripojitvi, je za 15. junij 2011 sklicana skupščina družbe. Sklic bo objavljen 6. maja.

Morda še pomembnejši pa je podpis kolektivne pogodbe za novo, združeno družbo, ki sta jo s strani delodajalcev podpisala Ivica Kranjčevič in Zoran Janko, s strani predstavnikov zaposlenih pa predsednik sindikata Mobitela Dean Žigon in konference sindikatov v Telekomu Slovenije Milan Richter. S kolektivno pogodbo so se uspešno zaključila dolgotrajna in zahtevna pogajanja.

Skupščina, predvidena za 7. julij, bo sklicana predvidoma 18. avgusta.