O-STA

Mednarodni dan medicinskih sester 12. maja 2011

ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, ki bo 12. maja, smo na spletnih straneh Statističnega urada RS objavili nekaj podatkov o medicinskih sestrah in zdravstvenih tehnikih v Sloveniji in primerjalno v EU:

Povzetek novice:
Ob koncu leta 2010 je v Sloveniji opravljalo poklic medicinske sestre skoraj 17.000 zaposlenih oseb, med njimi pa je bilo skoraj 12 % moških.

Celotna vsebina novice: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3892