O-STA

Državno tekmovanje mladih tehnikov s šol s prilagojenim programom

Kot eno izmed svoji številnih dejavnosti, Zveza za tehnično kulturo Slovenije organizira tudi Tekmovanje mladih tehnikov s šol s prilagojenim programom. Učencem s šol s prilagojenim programom to tekmovanje predstavlja možnost, da se predstavijo in pokažejo, kaj zmorejo.

Tekmovanje se odvija v naslednjih kategorijah:

• tekmovanje v spretnosti obdelav različnih materialov (les, papir, usnje in kovine),

• konstruiranje z zbirko LegoDacta,

• risanje s programom CICI CADD ter

• tekmovanje za oddelke vzgoje in izobraževanja.

Namen prireditve je druženje učencev in učiteljev ter predstavitev rezultatov njihove učne dejavnosti pri pouku tehnike in tehnologije, interesnih dejavnostih in drugih oblikah vzgoje, izobraževanja in dela na osnovnih šolah s prilagojenim programom. Osnovni cilj je izmenjava delovnih izkušenj in medsebojno spoznavanje, dana pa je možnost tekmovanja, izražanja želja in potreb po uveljavitvi in sodelovanju tistim učencem, ki kažejo na področju tehničnega izobraževanja in usposabljanja večjo ustvarjalnost in nadarjenost. Učenci tekmujejo iz znanj in spretnosti obdelave gradiv, ki jih postopoma pridobivajo in utrjujejo v učnih vsebinah obveznega učnega načrta tehnike in tehnologije od 5. do 9. razreda ter delovne vzgoje v oddelkih PPVI.

Tekmovanje mladih tehnikov osnovnih šol s prilagojenim programom poteka dvostopenjsko. Regijska tekmovanja so bila letos zaključena do 22. aprila 2011. Potekala so v petih regijah, sodelovalo pa je skupaj 738 otrok s 35 šol. Vsi sodelujoči so prejeli priznanja za dosežena mesta. Državnega tekmovanja, ki bo potekalo v petek, 13. maja 2011, na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, se bo udeležilo 62 tekmovalcev, ki se bodo v posameznih kategorijah pomerili za bronasta, srebrna in zlata priznanja.

Za vse dodatne informacije o tekmovanju se lahko obrnete na Mijo Kordež (01 42 50 775, mija.kordez@zotks.si).