O-STA

Svetovni dan informacijske družbe in 2@ let interneta v Sloveniji!

Leta 2006 je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila 17. maj za svetovni dan informacijske družbe. Generalna skupščina je na priporočilo World Summit on the Information Society - WSIS, sprejela razglasitev z namenom vsakoletne promocije interneta kot globalnega medija in predstavitev vpliva uporabe IKT na gospodarstvo in družbo ter na zmanjševanje digitalne ločnice.

V ta namen smo s partnerji pripravili naslednje dogodke:

Na ploščadi Maximarketa v Ljubljani, bomo 17. maja, med 10. in 17. uro, predstavili dobrobiti in dosežke ter storitve in rešitve IKT družbe.

Predstavilo se bo več kot 20 civilnih organizacij in ustanov iz področja, spletne varnosti, odprtokodnih rešitev, e-šolstva, računalniškega svetovanja, e-javne uprave, robotike in računalništva. Širši javnosti bomo pokazali tudi tehnične pripomočke za slepe in slabovidne kakor tudi gluhe in naglušne.

V sklopu obeleževanja tega dne prirejamo še 2 strokovni okrogli mizi:

1. Okrogla miza
16. maj ob 18.00 uri
Okrogla miza: 20 let interneta v Sloveniji: življenjska sprememba, ki jo prireja revija Monitor s partnerji dogodka.

2. Okrogla miza
18. maj ob 18.00 uri
Okrogla miza: Digitalna ekonomija.

Pokrovitelj dogodka

RS MINISTRSTVO ZA VISOKO ŠOLSTVO,

ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

DIREKTORAT ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO

________________________________________________________________________________

Partnerji dogodka: Arnes - Akademska in raziskovalna mreža Slovenije, Laboratorij za telekomunikacije, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, Revija Monitor, Maximarket, E-šolstvo, Ljudmila, Center odprte kode Slovenije, Lugos, Zveza društev slepih in slabovidnih, Zveza društev gluhih in naglušnih, Ministrstvo za javno upravo, Zavod za oskrbo na domu, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovenska turistična agencija, Center za varnejši internet, Gimnazija Vič, Elektrotehniško - računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana, Laboratorij za avtonomne mobilne sisteme

Organizatorja dogodka:

Zveza za tehnično kulturo Slovenije

Inštitut Hevreka!