O-STA

Svetovni dan telekomunikacij in informacijske družbe

Spoštovani,

na spletnih straneh Statističnega urada RS smo objavili nekaj podatkov ob:

- svetovnem dnevu telekomunikacij in informacijske družbe, ki bo jutri, 17. maja: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3908

Povzetek novice: Dostop do interneta je v prvem četrtletju 2010 imelo v Sloveniji 68 % gospodinjstev. Najmanj uporabnikov interneta je bilo v redko naseljenih območjih.

- mednarodnem dnevu muzejev, ki bo 18. maja: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=3903
Povzetek novice: 2009 je bilo v Sloveniji 49 muzejev, 29 muzejskih zbirk, 4 posebni muzeji za likovno dediščino, 55 likovnih razstavišč in galerij ter 33 drugih vrst muzejev in razstavišč. Obiskovalcev je bilo 2,6 milijona, med temi približno za tretjino tujcev.