O-STA

45. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije 2011

V ponedeljek, 23. maja 2011, bo na Gimnaziji Murska Sobota in Srednji poklicni in tehniški šoli Murska Sobota (Šolsko naselje 12, Murska Sobota) potekalo že 45. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS).

Namen dejavnosti je čim zgodnejše uvajanje mladih v znanost, popularizacija znanosti in tehnike, odkrivanje nadarjenih učencev in dijakov na posameznih področjih ter spodbujanje mladih k poglabljanju znanja, inovativnosti, ustvarjalnosti in raziskovalni dejavnosti. Skozi državno srečanje mladih raziskovalcev uvajamo mlade v znanost in znanstveno-raziskovalno delo, jih usmerjamo pri raziskovalnem delu in jih naučimo kritičnega, inovativnega in ustvarjalnega razmišljanja.

V sklopu projekta Državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije so mladi iz osnovnih in srednji šol letos pripravljali raziskovalne naloge s kar 20 različnih področij. Skozi proces priprave raziskovalnih nalog nadgrajujejo in dopolnjujejo v šoli pridobljeno znanje, se interesno usmerjajo v različna področja znanosti ter se učijo raziskovalnih metod. Na srečanju mladih raziskovalcev imajo možnost o svojem delu razpravljati s strokovnjaki in javno predstaviti rezultate svojega raziskovanja.

Na območju celotne Slovenije vsako leto poteka 15 mestnih in regijskih srečanj, na katerih se zbere več kot 2.500 mladih raziskovalcev iz osnovnih in srednjih šol, ki predstavijo približno 1.200 nalog, pri katerih jim pomaga več kot 1.000 mentorjev. V 1. krogu državnega tekmovanja je sodelovalo 775 osnovno- in srednješolcev s 445 nalogami, izmed katerih se je na zaključno 45. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije letos uvrstilo 223 raziskovalnih nalog, ki jih je pod mentorstvom 294 mentorjev izdelalo 388 osnovno- in srednješolcev.

Vabimo vas, da se udeležite svečane otvoritve srečanja, ki bo v telovadnici Srednje poklicne in tehniške šole Murska Sobota od 9.30 do 10.00. Med 10.00 in 14.00 bodo potekale predstavitve in zagovori raziskovalnih nalog, hkrati pa tudi predstavitve mladinskih raziskovalnih taborov in ustvarjalnih poletnih šol, ki jih ZOTKS organizira med šolskimi poletnimi počitnicami. Razglasitev rezultatov po posameznih področjih bo na sporedu med 13.30 in 14.00. Slovesna razglasitev rezultatov pa bo potekala 5. junija 2011 v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, kjer bomo podelili priznanja in nagrade najboljšim s tekmovanj iz znanja in srečanja mladih raziskovalcev v organizaciji ZOTKS.

Za vse dodatne informacije o srečanju se lahko obrnete na Darjo Kozar Balek (030 323 252, darja@zotks.si).