O-STA

Danes za jutri - digitalna fotografija umetniških del

Eden prvih korakov v Sloveniji - prihodnost dokumentiranja umetniških del in kulturne dediščine v 21. stoletju.

Enodnevna delavnica slovenskih fotografov pod vodstvom strokovnjakov iz Kölna, ZRN

Narodna galerija v Ljubljani torek, 5. junija 2001

Narodna galerija se je nemudoma odzvala na zasebno pobudo in ob finančni podpori Skupnosti muzejev Slovenije prevzela izvedbo enodnevne specializirane strokovne delavnice.

Najnovejšo izvedbeno prakso na področju digitalne fotografije umetniških del bosta slovenskim fotografom posredovala specialista iz Kölna. Sašo Fuis, diplomirani inženir fotografije, sicer po rodu iz Novega mesta, in dr. Andreas Pohlmann, diplomirani umetnostni zgodovinar bosta s kamerami velikega formata, osebnimi računalniki in tiskalniki prikazala nastajanje digitalnega posnetka, njegovo obdelavo in izdelavo poskusnega odtisa.

Delavnica je pripravljena za omejeno število fotografov in drugih strokovnjakov, ki vedo, da v tem trenutku potrebujejo stik z vrhunskim dokumentiranjem ploskovnih in prostorskih umetniških del.
Demonstracija strojne in programske opreme za to zahtevno področje tehnične fotografije bo ob sedanjem razvoju dokumentiranja, tiska in predvideni konkurenčnosti umetniških publikacij še kako dobrodošla. Kot poseben gost bo sodelovala švicarska firma SINAR s svojima strokovnjakoma in najnovejšo opremo.