O-STA

Zagovor doktorske disertacije na Fakulteti za šport

Univerza v Ljubljani Fakulteta za šport obvešča, da bo v sredo, 22.06.2011, ob 15.00 uri

kandidatka SUZANA TKAVC zagovarjala svojo doktorsko disertacijo z naslovom:

"Povezanost nekaterih vidikov funkcionalnih sposobnosti z dejavniki zdravega

življenjskega sloga pri pripadnikih slovenske vojske".

Zagovor bo v sejni sobi Fakultete za šport v Ljubljani, Gortanova 22, II. nadstropje.

Referat za doktorski študij, Fakulteta za šport