O-STA

Rektorska konferenca RS v sredo, 22.junija 2011

V sredo, 22. junija 2011, bo na Univerzi v Novi Gorici - univerzitetno središče Ajdovščina, potekalo zasedanje Rektorske konference RS. Rektorsko konferenco bo vodil njen predsednik, prof. dr. Danilo Zavrtanik.

Dnevni red Rektorske konference RS:

1. Potrditev dnevnega reda seje

2. Potrditev zapisnika 16. redne seje RK RS ter pregled sklepov

3. Obvestila

4. Imenovanje podpredsednika RK RS

5. Novela Zakona o visokem šolstvu (poročevalca dr. Stojan Sorčan, Duša Marjetič)

6. Memorandum o delu NAKVIS-a

7. Pobude Rektorske konference RS

- predlog preusmeritve dela kohezijskih sredstev v infrastrukturo in razvoj kadrov v

visokem šolstvu (poročevalec prof. dr. Gvido Bratina)

8. Razno

Ob 14.00 uri, po končanem zasedanju Rektorske konference, bo v sejni dvorani Univerze v Novi Gorici - univerzitetno središče Ajdovščina (pritličje), Vipavska 11c, Ajdovščina potekala novinarska konferenca na kateri bodo sodelovali:

- prof. dr. Danilo Zavrtanik, predsednik Rektorske konference RS

- prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani

- prof. dr. Danijel Rebolj, rektor Univerze v Mariboru

- prof. dr. Rado Bohinc, rektor Univerze na Primorskem

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 05 3315 397 ali pošljete sporočilo na naslov andreja.leban@ung.si.

Vljudno vabljeni na novinarsko konferenco!

Andreja Leban