O-STA

Mednarodna konferenca s področja energetike <EnRe>

Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru v sodelovanju z GEN energijo d.o.o. organizira od 22. do 24. junija 2011 mednarodno konferenco s področja energetike <EnRe>, ki bo potekala bo v Termah Čatež.

Na konferenci bodo predstavljeni znanstveni in strokovni prispevki domačih in tujih avtorjev iz širšega področja energetike, v okviru konference bo izvedena tudi okrogla miza. Na konferenci bo predstavljena tematika iz področja hidro energetike, jedrske energetike, aero energetike, termo energetike, ter tudi širšega pogleda na obnovljive in alternativne energetske vire.

PROGRAM KONFERENCE

Sreda, 22. junij 2011:

10:00 Otvoritev konference in pozdravni govori

10:15 Predavanje

Strategija razvoja energetike v Republiki Sloveniji

mag. Janez Kopač, generalni direktor Direktorata za energijo

11:00 Predavanje

Vloga elektro energetike pri trajnostnem razvoju Slovenije

g. Martin Novšak, direktor GEN energije d.o.o.

11:45 Predavanje

Alternativne možnosti izkoriščanja obnovljivih virov

prof. dr. Andrej Predin, dekan Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru

14:00 Predstavitev projekta ENERGY2b in podelitev nagrad najboljšim študentom

izr. prof.dr. Jurij Avsec

15:00 Okrogla miza: Trajnostna raba potenciala reke Save

Sodelujoči:

g. Bogdan Barbič (direktor HESS d.o.o.),

g. Franc Bogovič (poslanec v DZ RS in župan Občine Krško),

g. Nikola Galeša (predsednik Odbora za HE na spodnji Savi),

g. Matjaž Han (poslanec v DZ RS, Predsednik Odbora za gospodarstvo DZ RS),

g. Martin Novšak (direktor GEN energije d.o.o.),

mag. Andrej Vizjak (poslanec v DZ RS),

g. Karel Vukovič, (predsednik Odbora za gradnjo HE na srednji Savi).

Moderator: prof. dr. Andrej Predin (dekan Fakultete za energetiko UM).

17:00 Novinarska konferenca

Četrtek, 23. junij 2011

9.00 PREDSTAVITEV ZNANSTVENIH PRISPEVKOV PO SEKCIJAH

Dvorana A

09:00 TERMOENEREGTIKA IN ALTERANTIVNA ENERGETIKA

vodja sekcije: prof. dr. Jurij Avsec

10:30 TERMOENERGETIKA IN ALTERNATIVNA ENERGETIKA

vodja sekcije: prof. dr. Jurij Avsec

14:00 JEDRSKA ENERGETIKA

vodja sekcije: doc. dr. Tomaž Žagar

15:30 JEDRSKA ENERGETIKA

vodja sekcije: doc.dr. Tomaž Žagar

Dvorana B

09:00 HIDROENERGETIKA

vodja sekcije: prof. dr. Andrej Predin

10:30 OBNOVLJIVI VIRI IN OKOLJE

vodja sekcije: doc. dr. Peter Virtič

14:00 OBNOVLJIVI VIRI IN OKOLJE

vodja sekcije: doc. dr. Peter Virtič

15:30 SPLOŠNA ENERGETIKA

vodja sekcije: prof.ddr. Janez Usenik