O-STA

Esotech: Kljub upadu poslovanja optimistični načrti

Delniška družba Esotech iz Velenja je dosegla 2,1 milijarde skupne prodaje. Po nekajletni strmi rasti je podjetje prvič izkazalo negativne rezultate poslovanja. V Esotechu ocenjujemo da gre vzroke iskati predvsem kot posledico liberalizacije trga električne energije, ki je prinesla manj investicij in investicijskega vzdrževanja v energetiki in zadržanosti v industriji pri odločanju za nove investicije zaradi globalne recesije. Eno večjih težav vidimo v visoki ceni pridobivanja novih referenc na področju zahtevnih tehnoloških projektov, kar je povezano z velikimi vlaganji v razvoj. Tudi princip najnižje cene na javnih razpisih bo v podjetjih, ki mnogo vlagajo v razvoj, pustil negativne posledice.

Esotech d.d. je v letu 2001 pridobil projekt prenove druge faze Dravskih elektrarn, izveden je bil projekt dimovodne povezave blokov 1,2,3 z RDP 4 v Termoelektrarni Šoštanj, na področju ekologije pa je v izvajanju projekt industrijske čistilne naprave v podjetju Niko Železniki. Največji projekt na področju informacijskih tehnologij pa je bil vzpostavitev Videokonferenčnega omrežja med 15 evropskimi podružnicami Gorenja.

Zofija Mazej Kukovič, predsednica Uprave Esotecha napoveduje v načrtih za prihodnost podoben delež na področju projektov v energetiki in povečanje deleža prodaje na področju ekoloških projektov. V ta namen Esotech veliko vlaga v pilotne projekte in izobraževanje zaposlenih. Pričakovana je ponovna rast podjetja ob primerni notranji prilagoditvi na zunanje okoliščine.