O-STA

ESOTECH SODELUJE PRI IZGRADNJI STIKALIŠČA V KRŠKEM

Esotech, družba za izvajanje projektov v energetiki in ekologiji sodeluje pri izgradnji novega stikališča v Krškem. 400 kV/110 kV stikališče je trenutno največja novogradnja na področju stikališč v Sloveniji.

Investitor Elektro Slovenija je Esotechu preko javnega razpisa zaupal montažo sekundarne opreme štirinajst 110 kilovoltnih polj in enega 400 kilovoltnega polja. Vrednost teh del je okoli 100 milijonov tolarjev. Stikališče bo zgrajeno predvidoma do konca letošnjega leta.
Esotech je kot eden največjih izvajalcev del na področju energetike v Sloveniji podobna dela že izvajal v stikališčih Cirkovce, Divača, Podlog, Beričevo in Maribor, ter prenavljal stikališča tudi v Dravskih in Soških elektrarnah ter Termoelektrarni Šoštanj.