O-STA

Delničarji NYSE Euronext odločno podprli združitev z Deutsche Boerse

7. julij 2011 13:34 UTC

Po uvodnih rezultatih je 96% oddanih glasov podprlo predlagano združitev

NEW YORK -(BUSINESS WIRE) - NYSE Euronext (NYSE: NYX) je danes naznanil, da so njegovi delničarji podprli sprejetje združitvene pogodbe z Deutsche Boerse AG (XETRA: DB1) in povezanih predlogov. Predlogi, ki zahtevajo podporo večine izdanih delnic ali v nekaterih primerih večine navadnih delnic NYSE Euronext, so bili podprti na posebnem sestanku delničarjev, ki je bil danes v New Yorku. Glede na uvodne rezultate je približno 96,09% delničarjev prisotnih na posebnem sestanku, kar predstavlja 65,68% navadnih delnic NYSE Euronext, glasovalo za potrditev združitve.

"Veseli smo, da naši delničarji cenijo vrednost te privlačne združitve z Deutsche Boerse in razumejo znatne prednosti, ki jih bo lahko nudilo združeno podjetje," je povedal Jan-Michiel Hessels, predsednik uprave NYSE Euronext.

"Ta potrditev je pomemben mejnik na naši poti k dokončanju te združitve, ki nas je pripeljal korak bliže k oblikovanju glavnega svetovnega prostora za dokapitalizacije in vodilnega podjetja na področju derivatov in tveganega upravljanja. Rad bi se zahvalil našim delničarjem za skrben razmislek in sodelovanje pri tem zgodovinskem predlogu, in za močno podporo dolgoročni vrednosti, za katero verjamemo, da jo bomo ustvarili," je povedal Duncan L. Niederauer, generalni direktor NYSE Euronext.

Združitev Deutsche Boerse/NYSE Euronext ponuja:

* Privlačno panožno logiko v skupni viziji, ki se ujema z dolgoročno strategijo obeh podjetij;

* Poslovanje, ki ohranja konkurenco in zagotavlja jasne prednosti strankam in kupcem;

* Potencial za boljše notranje rezerve in kreditni profil in bilanco, ki bodo zagotovili finančno fleksibilnost za investiranje, rast in inovacije;

* Sinergije vredne 550 milijonov evrov (798 ameriških dolarjev), vključno z 400 milijoni evrov (580 ameriških dolarjev) predvidenih privarčevanih stroškov in 150 milijonov evrov (218 milijonov ameriških dolarjev) več prometa.

Dokončanje združitve je odvisno še od 75% podpore menjalni ponudbi s strani delničarjev Deutsche Boerse; od odobritve s strani pristojnih organov za nadzor konkurence, financ in trgovanja z delnicami in drugih organov tako v ZDA kot v Evropi; in od ustaljenih pogojev za izvedbo. Sprejemno obdobje, med katerim lahko delničarji Deutsche Boerse svoje delnice zamenjajo za delnice novega podjetja, se konča naslednji teden 13. julija 2011.

Neodvisni inšpektor Sestanka, Mackenzie Partners, bo sestavil tabelo vseh zastopniških pooblastil in glasov oddanih na Posebnem Sestanku. Končni rezultati bodo objavljeni po vnosu glasov v tabelo in po tem, ko bodo certificirani, kar se pričakuje v približno tednu dni.

Izjava o varnem pristanu

V povezavi s predlaganim združitvenim poslom med NYSE Euronext in Deutsche Boerse AG je novoustanovljeni holding Alpha Beta Netherlands Holding N.V. ("Holding") pri Komisiji za nadzor nad vrednostnimi papirji (SEC) ZDA vložil Registracijsko Izjavo na Obrazcu F-4, ki jo je SEC razglasil za veljavno 3. maja 2011, in ki zajema (1) izjavo o pooblastilu NYSE Euronext, ki bo tudi služila kot opis Holdinga, in (2) opis ponudbe Holdinga za rabo v povezavi z njegovo ponudbo za nakup delnic Deutsche Boerse AG v lasti ameriških lastnikov. Holding je tudi vložil ponudbo pri nemški Zvezni instituciji za finančni nadzor (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) ("BaFin"), ki jo je BaFin odobril za objavo skladno z nemškim zakonom o prevzemih (Wertpapiererwerbs-und Übernahmegesetz) in je bila objavljena 4. maja 2011.

Investitorji in lastniki delnic so pozvani, da preberejo končno izjavo o pooblastilu/opis in opis ponudbe, ponudbo in dodatno objavljene dopolnilne informacije, povezane z menjalno ponudbo, ki se nanaša na predlagan združitveni posel, saj vključujejo pomembne informacije. Zastonj kopijo končne izjave o pooblastilu/opis, opis ponudbe in druge povezane dokumente, ki sta jih pri SEC vložila NYSE Euronext and Holding, lahko najdete na internetni stran SEC www.sec.gov. Končno izjavo o pooblastilu/opis in druge nanjo nanašajoče se dokumente lahko prav tako pridobite zastonj na internetni strani NYSE Euronext www.nyse.com. Ponudbeni dokument in objavljene dodatne informacije, ki se navezujejo na menjalno ponudbo, so na voljo na internetni strani Holdinga www.global-exchange-operator.com. Lastniki delnic Deutsche Boerse, ki so sprejeli menjalno ponudbo, imajo določene pravice do umika, ki so določene v ponudbenem dokumentu.

Ta dokument ni niti ponudba za nakup niti poskus pridobitve ponudbe za prodajo delnic Holdinga, Deutsche Boerse AG ali NYSE Euronext. Končni pogoji in nadaljnje določbe, ki zadevajo javno ponudbo, so navedene v ponudbenem dokumentu, ki ga je odobril BaFin in v dokumentih, ki so bili vloženi pri SEC.

Razen v opisu, ne bo podana nobena ponudba delnic; opis izpolnjuje vse pogoje Odseka 10 Zakona o vrednostnih papirjih ZDA iz leta 1933 in njegovih dopolnil, in pogoje evropskih določil. Menjalna ponudba in ponudbeni dokument ne bosta predstavljala izdaje, objave ali javnega oglaševanja ponudbe v skladu z zakoni in ureditvijo pristojnosti drugje kot v Nemčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske in v Združenih državah Amerike. Relevantni končni pogoji predlaganega združitvenega posla bodo navedeni v informacijskih dokumentih, ki jih bodo pregledali pristojni uradi za evropski trg.

Pod določenimi izjemami, še posebej v povezavi s kvalificiranimi investitorji (tekikaku kikan toshika), kot so definirani v 2. členu 3. odstavka (i) japonskega Zakona o finančnih instrumentih in izmenjavah (zakon št. 25 iz leta 1948, z vsemi dopolnili), menjalna ponudba ne bo neposredno, niti posredno podana v ali na Japonskem, ali poslana s poštami ali kakšnim drugim instrumentalnim sredstvom (vključujoč brez omejitev, faks, telefon in internet) meddražavnega in tujega poslovanja ali preko kakšnega drugega pripomočka nacionalne menjave vrednostnih papirjev Japonske. Skladno s tem kopij tega naznanila ali dokumentov, ki ga spremljajo, ni dovoljeno neposredno ali posredno pošiljati ali kakorkoli drugače distribuirati, posredovati in prenašati na, v in iz Japonske.

Delnice Holdinga niso bile in ne bodo registrirane po veljavnih japonskih zakonih o vrednostnih papirjih. Skladno s tem so podvržene določenim izjemam, še posebej v povezavi s kvalificiranimi investitorji (tekikaku kikan toshika), kot so definirani v 2. členu 3. odstavka (i) japonskega Zakona o finančnih instrumentih in izmenjavah (zakon št. 25 iz leta 1948, z vsemi dopolnili), delnic Holdinga ni dovoljeno ponujati ali prodajati na Japonskem, ali komu na japonskem, za njegov račun ali korist.

Sodelujoči in zbiranje pooblastil

NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding in njihovi direktorji in predsedniki uprav in drugi člani uprav in zaposleni so lahko sodelujoči pri zbiranju pooblastil delničarjev NYSE Euronext, ki se nanašajo na združitveni posel. Dodatne informacije o interesih teh potencialnih sodelujočih bodo vključene v končni izjavi o pooblastilu/opisu in drugih relevantnih dokumentih vloženih pri SEC.

Opozorilo glede izjav o prihodnosti

Ta dokument vključuje izjave o prihodnosti, ki se nanašajo na NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, razširjeno skupino in druge osebe, ki lahko vključujejo izjave o predlagani poslovni združitvi, verjetnosti, da bo ta posel izpeljan, učinkih kakršnegakoli posla na posle NYSE Euronext ali Deutsche Boerse AG in druge izjave, ki niso zgodovinska dejstva. Že po svoji naravi izjave o prihodnosti zajemajo tveganja in negotovosti, saj se nanašajo na dogodke in so odvisne od okoliščin, ki se lahko zgodijo v prihodnosti ali tudi ne. Izjave o prihodnosti niso zagotovila uspešnosti in dejanskih rezultatov poslovanja v prihodnje, finančnih pogojev in likvidnosti; razvoj sektorjev v katerih NYSE Euronext in Deutsche Boerse AG poslujeta, se lahko zelo razlikuje od tega kar je navedeno v izjavah o prihodnosti v tem dokumentu. Razen, če je tako določeno z veljavnim zakonom, NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG ali Holding niso zavezani k javnemu posodabljanju ali spreminjanju kakršnihkoli izjav o prihodnosti, najsi bo kot rezultat novih informacij, dogodkov v prihodnosti ali česa drugega.

Kontakti

Za NYSE Euronext

Mediji:

Robert Rendine, +1-212-656-2180

Rich Adamonis, +1-212-656-2140

George Sard/Paul Verbinnen, +1-212-687-8080

ali

Investitorji:

Stephen Davidson, +1-212-656-2183

Vir: NYSE Euronext

Powered by Business Wire