O-STA

Sporočilo za medije družbe Voljatel

Po sporočilu za medije, ki ga je 27. februarja 2002 poslalo Ministrstvo za informacijsko družbo in se nanaša na znižanje cen zakupljenih vodov, medomrežnega povezavanja in klicnega dostopa do interneta, ima podjetje VOLJATEL nekaj komentarjev.

V sporočilu za javnost MID med drugim sporoča: "Storjen je bil prvi pomemben korak k usklajevanju in prilagajanju cen telekomunikacijskih storitev stroškovnim načelom in razmerjem med cenami posameznih storitev, ki veljajo v državah Evropske unije. Računamo, da bo znižanje teh cen pomembno izboljšalo poslovne priložnosti ponudnikov telekomunikacijskih storitev, ki uporabljajo zakupljene vode in medmrežno povezovanje."

Dejanska slika pa je nekoliko drugačna: monopol Telekoma Slovenije bo še močnejši kot je bil do sedaj, ostalim ponudnikom internetnih storitev pa bo konkurenčnost na trgu popolnoma onemogočena.

Kar zadeva znižanje cen Telekomovih najetih vodov, je za alternativne ponudnike internet storitev (razen Siola) edina možnost za konkurenčnost na trgu najem vodov pri drugih ponudnikih (to so: kabelski operaterji, ELES in Slovenske Železnice). Telekom svojemu hčerinskemu podjetju namreč omogoča nižje cene svojih vodov, zato je za ostale ponudnike internet storitev uporaba infrastrukture drugih ponudnikov edina rešitev. Končni rezultat tega je, da ostali ponudniki internet storitev pri svojih storitvah končnim uporabnikom ne morejo nuditi enako konkurenčnih cen kot Siol. Napovedano znižanje cen bo ta razkol tako še dodatno povečalo. S tem, da Telekom ne ponuja enakovrednega dostopa do svojega omrežja vsem ponudnikom internet storitev, pa seveda neposredno krši načela zakona o telekomunikacijah. Za ustavitev Telekomovega nekonkurenčnega delovanja regulator do sedaj še ni podvzel nikakršnih dejanj.

Pri t. i. medomrežni povezavi gre za sklenitev pogodb med dvema ali več operaterji za uporabo njihovega omrežja po za to dogovorjeni ceni. Telekomunikacijski promet (tako glasovni kot podatkovni, saj zakon tukaj ne dela razlik) se tako plačuje pri vsakem prenosu. Gre samo za razliko, kdo plača izvedeno storitev. Tako v primeru za prenos podatkov po mreži od operaterja 1 proti operaterju 2, plača za medomrežno povezavo drugi operater, v primeru obratne komunikacije pa prvi. Telekom za medomrežne povezave pri prenašanju podatkov v mrežah ponudnikov internet storitev ne plačuje prometa tem operaterjem. VOLJATEL je naslovil 17. decembra 2001 na Agencijo za telekomunikacije in radiofuzijo (ATR) dopis za obrazložitev omenjenega obračunavanja medomrežne povezave. Odgovora še ni prejel, čeprav je bil za to zakonsko določen rok, ki je že potekel.

Kar zadeva znižanje cen pri dostopu do interneta, je VOLJATEL prvo in edino podjetje v Sloveniji, ki že ponuja model brezplačnega interneta. Pri tem modelu uporabniki mesečne naročnine ne plačujejo več, plačujejo pa le znižane telefonske impulze Telekomu Slovenije. Odkar VOLJATEL ponuja svojo brezplačno storitev, se je nanjo prijavilo več kot 70.000 Slovencev, ki jo uspešno uporablja - zaradi nižjih stroškov pri dostopanju do interneta in njene visoke kakovosti. S slednjo storitivjo VOLJATEL tako predstavlja edino večjo konkurenco Siolovemu dominantnemu položaju. Deset odstotkov znižane cene internetnega impulza je sicer pozitivno dejanje Telekoma, vendar pa je tu skrito prav prej opisano stanje. Telekom bi moral alternativnim ponudnikom internet storitev za promet, ki so jih ustvarili njihovi uporabniki storitve, plačati določene odstotke. V državah Evropske unije se razmerje pri medomrežnih povezavah giblje od 50 do 70 odstotkov.

VOLJATELOVI uporabniki ustvarjajo okoli 35 milijonov minut prometa na mesec, kar je skupaj približno 60 milijonov tolarjev mesečno, ki jih Telekom prejme s plačilom telefonskih računov s strani uporabnikov. Povprečen strošek dostopa do interneta preko klicnega dostopa na uporabnika se je, po tem ko je VOLJATEL ponudil storitev brezplačnega interneta, znižal v primerjavi s Siolovimi cenami za več kot 85 odstotkov za rezidenčne uporabnike in več kot 93 odstotkov za podjetja. 27. novembra 2001 je VOLJATEL naslovil na Agencijo za telekomunikacije prošnjo za dodelitev odločbe o medomrežni povezavi, tako da bi moral Telekom plačati podjetju VOLJATEL odstotke od prometa, ki ga ustvarijo VOLJATELOVI uporabniki. Tudi na to prošnjo VOLJATEL ni prejel odgovora.

Dejstvo, da do odločitve še do danes ni prišlo, predstavlja grožnjo modelu brezplačnega interneta v Sloveniji in jo s tem postavlja daleč pod evropske standarde na področju telekomunikacij. Evropski model medomrežne povezave o delitvi prihodkov so do sedaj že sprejele nekatere države Srednje in Vzhodne Evrope, kot so Češka Republika, Madžarska in Hrvaška. Objava 10 odstotnega popusta pri impulzih za uporabo interneta je zato majhna tolažba za slovenske uporabnike.

V sporočilu za javnost, ki ga je posredoval MID navajajo: "Posebej nas veseli, da smo se uspeli s Telekomom dogovoriti tudi za 10 odstotno znižanje cen klicnega dostopa do internetnih ponudnikov, tako da so te cene dejansko med najnižjimi v Evropi. Če bodo tudi internetni ponudniki del manjših stroškov za najete vode prenesli v nižje naročnine za uporabo interneta, lahko pričakujemo še dodatno znižanje stroškov klicnega dostopa do interneta." VOLJATEL je mesečno naročnino že znižal na nič.

Podjetje VOLJATEL telekomunikacije d.d. so leta 2000 ustanovili slovenski in tuji delničarji z izkušnjami na področju IT, telekomunikacij, interneta in bančništva. Glavni cilj podjetja je ponujati visoko kakovostne storitve dostopa do interneta.
Trenutno VOLJATEL ponuja rezidenčnim in poslovnim uporabnikom stalen dostop do interneta preko najetih vodov in brezžičnih povezav na območju Ljubljane. V naslednjih mesecih bo dostop možen tudi v drugih mestih v Sloveniji. Vsi uporabniki imajo na voljo center za pomoč uporabnikom.

Od 6. oktobra 2001 VOLJATEL kot prvo podjetje v Sloveniji ponuja brezplačno uporabo interneta, storitev VOLJA.