O-STA

BREZPLAČNI INTERNET RAČUN ZA NOVOROJENE OTROKE

Svetovna ekonomija se hitro razvija in ustvarja nove možnosti uporabe tehnologij, slovenska družba pa ji sledi.

Družba VOLJATEL je slovenski e-vladi ponudila sodelovanje pri projektu pospeševanja uporabe interneta v Sloveniji. Decembra 2001 je ponudila možnost, da bi lahko vsi novorojeni otroci dobili svoj internet račun z uradnim e-naslovom. Storitev bi bila tako za slovenske državljane kot tudi za državo brez dodatnih stroškov. Glavni cilj projekta bi bil večji prodor interneta v gospodinjstva ter podpora informacijski družbi in procesu informatizacije. Poleg brezplačne storitve bi VOLJATEL s tem ponudil državi tudi svojo infrastrukturo za neomejen čas.

Nova generacija, ki prihaja, bo uporabljala internet in njegove možnosti, ki jih ponuja, na vseh nivojih. Starši bi tako za svoje novorojene otroke odprli internet račun brez kakršnih koli obveznosti, a z možnostjo, da ga bo njihov otrok lahko uporabljal v prihodnje. Takšna novost bi pripomogla tudi k zmanjšanju digitalnega razkoraka v Sloveniji.

Z realizacijo projekta bi pridobila tudi država; poleg vseh osebnih podatkov bi tako lahko začela zbirati tudi uradne e-naslove državljanov (kot to že počnejo na Finskem), kar bi Slovenijo uvrščalo med ene izmed razvitejših držav na področju javne uprave.