O-STA

Sporočilo za javnost zavarovalnice Slovenica

Zaradi informacij, ki so se včeraj pojavile v medijih, da je nadzorni svet Slovenice, d.d. sprejel sklep o prodaji zavarovalne družbe Adriatic, posredujemo naslednje pojasnilo:

Nadzorni svet zavarovalniške hiše Slovenica, d.d. je na zadnji seji dne 26.2.2002 dal soglasje k pričetku postopka prodaje delnic zavarovalne družbe Adriatic, d.d., kar še ne pomeni, da je tudi že odobril prodajo teh delnic.

Nadzorni svet zavarovalniške hiše Slovenica, d.d. je takšen sklep sprejel zato, ker so bila dosedanja prizadevanja za združitev obeh zavarovalnic, zaradi nasprotovanja manjšinskih delničarjev, neuspešna.