O-STA

Muzejski večeri 2011

Vabimo vas na štiri zaporedne MUZEJSKE VEČERE, ki bodo potekali od

5. do 8. septembra 2011, ob 19.00 uri v Pokrajinskem muzeju Maribor (vstop preko grajskega stopnišča iz Grajske ulice).

Letošnje Muzejske večere vsebinsko navezujemo na Mednarodno leto gozdov.

Ponedeljek, 5. septembra ob 19.00:

Zbirka pohištva Pokrajinskega muzeja Maribor,

predava Mirjana Koren (Pokrajinski muzej Maribor).

Torek, 6. septembra ob 19.00:

Vzgoja, izobraževanje in osveščanje javnosti za trajnostni razvoj,

predavata Zdenka Steblovnik Župan (Lesarska šola Maribor Višja strokovna šola in Zveza lesarjev Slovenije) in

dr. Ana Vovk Korže (Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta).

Sreda, 7. septembra ob 19.00:

Slovenski gozdovi - včeraj, danes in jutri,

predavata Andreja Peserl (Lesarska šola Maribor Višja strokovna šola) in

Hedvika Jenčič (Zavod za gozdove Maribor, Podravsko gozdarsko društvo).

Četrtek, 8. septembra ob 19.00:

Obvladajmo podnebne spremembe - uporabimo les,

predavata Miroslav Novak (Lesarska šola Maribor Višja strokovna šola) in

dr. Sergej Medved (Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani).

Prisrčno vabljeni!