O-STA

Univerza v Novi Gorici pridobila projekt 7. Okvirnega Programa Evropske komisije

Nova Gorica, 6. september 2011

Univerza v Novi Gorici je v letih svojega delovanja razvila zelo živahno znanstveno raziskovalno dejavnost, ki sega tudi v evropski in širši svetovni prostor. Trenutno na Univerzi deluje pet laboratorijev, trije centri ter institut.

Svoje raziskovalne aktivnosti pa nenehno dopolnjujemo in nadgrajujemo z vključevanjem v skupne mednarodne raziskovalne projekte. V mesecu juliju smo dosegli velik uspeh, saj smo pridobili projekt 7. Okvirnega Programa Evropske komisije, ki je namenjen krepitvi raziskovalnih kapacitet s področja okoljski znanosti in novih nanomaterialov.

Najpomebnejši kriterij Evropske komisije za dodelitev tega projekta je že obstoječa znanstvena odličnost raziskovalnih skupin in potencial, da se s projektnim denarjem razvijejo v evropski center vrhunskih raziskav na omenjenih področjih. V okviru omenjenega projekta bo lahko Univerza v Novi Gorici investirala približno 3,9 milijona evrov v izboljšanje raziskovalne infrastrukture in organizacijke strukture, raziskovalni kader, mednarodno sodelovanje ter sodelovanje z industrijskimi partnerji v regiji.

Za strateško podporo izvajanj teh aktivnosti so v projekt vključeni štirje vrhunski mednarodni raziskovalni centri: Imperial College London, sinhrotron Elletra iz Trsta, École Polytechnique Fédérale de Laussane iz Švice in Delft University of Technology iz Nizozemske.

Končni namen izvajanja tega projekta je, da raziskovalne skupine Univerze v Novi Gorici dosežejo polni raziskovalni in inovativni potencial, se celovito integrirajo v evropski raziskovalni prostor ter postanejo eden od evropskih vodilnih partnerjev pri razvoju novih okoljskih tehnologij in materialov. Koordinator projekta je prof. dr. Matjaž Valant, dekan Fakultete za znanosti o okolju in vodja Laboratorij za raziskave materialov Univerze v Novi Gorici.

Dodatne informacije: Andreja Leban, T: 05 3315 397, E: andreja.leban@ung.si

Andreja Leban