O-STA

Telekom Slovenije s tremi družinskimi kompleti, ki vključejejo fiksne in mobilne storitve

Ljubljana, 7. septembra - Telekom Slovenije nadaljuje z uvajanjem konvergenčnih storitev. Po poslovnih konvergenčnih paketih, s katerimi je začel v začetku julija, bo 8. septembra zasebnim uporabnikom ponudil tri nove naročniške možnosti. Gre za tri družinske komplete, ki združujejo storitve Mobitela in SiOLa, se pravi internet, televizijo ter mobilno in fiksno telefonijo. Nova ponudba pomeni najboljšo rešitev za uporabnike, saj z njo dobijo celovito ponudbo vseh storitev na enem mestu, enotno podporo ter enoten račun in preglednost. Novi kompleti so tudi cenovno zelo ugodni.

Nova ponudba Telekoma Slovenije je preprosta za razumevanje in prožna za prilagajanje glede na potrebe posameznika ali cele družine. Namenjena je zlasti družinam - tako tistim manj zahtevnim, ki za nizko ceno pričakujejo večje število različnih storitev in nadzor nad skupno mesečno porabo, kot zahtevnejšim družinam, ki si poleg ugodnih cen želijo tudi popolno uporabniško izkušnjo, ki jo nudijo sodobne telekomunikacijske in multimedijske tehnologije.

Družinski kompleti vključujejo do 3 mobilne številke, brezplačno mobilno in fiksno telefonijo med člani družine, gospodinjstva ali prijatelji; uporabo različnih storitev, ki so že vključene v naročnino; celotni skupini pa omogočajo možnost dodatnih zakupov minut za pogovore v vsa slovenska omrežja. V Telekomu Slovenije niso pozabili niti na posameznike, ki imajo posebne potrebe pri uporabi posameznih storitev doma in v tujini, saj jim omogočajo samostojno izbiro različnih storitev in individualno prilagoditev okolja, v katerem bodo uporabljali konvergenčne storitve. Brezplačno komunikacijo omogočajo tudi vsem obstoječim naročnikom Mobitelovih storitev, ki želijo to tudi ostati. Kompleti vključujejo tudi šestdeset minut brezplačnih pogovorov v vsa slovenska omrežja in 100 SMS-/MMS-ov, ki pa jih lahko uporabniki z zakupljenimi minutami nadgrajujejo. Naročniki kompletov lahko izbirajo še med najsodobnejšimi mobilniki in komunikacijskimi napravami po subvencioniranih cenah.

Osnovni Družinski komplet A za mesečno naročnino 49,9 evra z DDV prinaša internet s hitrostjo do 4Mbit/s variabilno, osnovno programsko shemo z okrog 60 programi in SiOL telefonijo. Zraven sodijo še brezplačni klici iz fiksnega v mobilno omrežje in obratno, SMS-i in MMS-ji znotraj zaprte skupine uporabnikov (družina, gospodinjstvo) ter do trikratno novo mobilno naročniško razmerje (3xSIM) in možnost vstopa do dveh obstoječih mobilnih naročniških razmerij (2xSIM). Vključeni so brezplačni klici v vsa slovenska omrežja v trajanju 60 minut ter 100 SMS-/MMS-ov. Cena minute pogovora v vsa slovenska omrežja nad 60 minut oziroma poslani SMS-/MMS-i nad brezplačno količino je za oboje enotna 0,12 evra. Enotna cena za prenos podatkov je 0,00042 evra na kilo byte. Poleg tega je v mobilnem delu vključena enkratna subvencija v višini splošne akcije, v fiksnem delu pa je subvencioniran SiOL BOX (1 evro ob vezavi na 24 mesecev) z možnostjo delnega subvencioniranja drugega SiOL BOX-a S (24 x 2,9 evra). Družinski komplet A je možno naročiti tudi brez televizije. V tem primeru je mesečna naročnina 44,9 evra.

Mesečna naročnina za Družinski komplet B je 69,9 evra. Pri tem kompletu znaša hitrost dostopa do interneta do 10 Mbit/s variabilno na xDSL tehnologijah oziroma 20Mbit/s na optičnem omrežju. Vsebuje programski paket SiOL TV Standard in programski dodatek HBO s 4 filmskimi programi in neomejeno uporabo vsebin in njihove knjižnice videa na zahtevo, to je skupaj okrog 110 programov. Novost je, da paket že vsebuje dodatek za interaktivne storitve na TV, snemalnik, vreme, facebook itd. Pri brezplačnih klicih, SMS-/MMS-jih in pogojih sklepanja mobilnih naročnikih razmerjih v zaprti skupini ter cenah nad brezplačno količino velja enako kot pri osnovnem paketu. Dodatno so v ta komplet vključeni še 100 mega bytov prenosa podatkov mobilnega interneta, storitev Integral na vseh SIM karticah in storitev Mobilna TV na nosilni mobilni telefonski številki. V mobilnem delu je priznana enkratna subvencija iz paketa Opti povezani in v fiksnem delu subvencioniranje SiOL BOX-a kot pri prvem kompletu.

Pri najzahtevnejšem Družinskem kompletu C je naročnina 89,9 evra. Ta vsebuje internetne hitrosti do 15 Mbit/s variabilno na bakrenem omrežju oziroma 20 Mbit/s na optičnem omrežju. SiOL TV programska shema vključuje paket Mega s programskim dodatkom HBO z enako vsebino kot pri kompletu B ter HD programski dodatek z devetimi vrhunskimi HD programi (Discovery HD, Eurosport HD, National Geographic HD, ESPN, HD, WiLD TV, History HD, Hustler HD in SLO HD) ali okrog 140 programov. Vse ostalo je enako kot pri kompletu B, le da se količina vključenih mega bytov prenosa podatkov mobilnege interneta dvigne na 500.

Telekom Slovenije ponuja k tem kompletom proti plačilu še dodatne možnosti z že vključeno količino minut pogovorov v vsa slovenska omrežja, in sicer: za 333 minut za 25,9 evra na mesec, za 555 minut za 35,9 evra na mesec in za 1111 minut za 55,9 evra na mesec, ki jih lahko koristijo vse vključene mobilne številke hkrati

Podobno velja tudi za nadgradnjo televizijske programske sheme. Na tem področju v Telekomu Slovenije uvajajo novost, in sicer pet programskih dodatkov, s katerimi si bodo uporabniki lahko bolje prilagajali programsko shemo svojim potrebam: Dokumentarni, Športni, Filmski, Otroški in Zabavi dodatek. Naročniki se lahko po želji na dodatke naročijo ob osnovni ponudbi.