O-STA

GASTexpo & Sladoled & Vino 2012

Spoštovani,

Obveščamo vas, da je prijavno gradivo za prihodnje sejme ter informacije o sejmu dosegljive na spletni strani: www.gast.si .

- Prijavno gradivo
- Predstavitvena zloženka
- Fotogalerija
- Media Clipping
- Spletna stran sejma

Naj poudarimo, da smo se na račun enotnih zimskih šolskih po�itnic uspeli izogniti prazničnemu 8. februarju, saj sejmi pričnejo v nedeljo, 12. februarja in končajo v sredo, 15. februarja (počitnice so v soboto takoj za nami).

V primeru vašega interesa za nastop na sejmu nam le to čimprej sporočite, da naredimo "predrezervacijo" lokacije, saj je zanimanje za sejem s strani novih strank vsako leto ve�je.

NOVOST

2. Prvenstvo Slovenije v PRIPRAVI SLADOLEDA

Preteklo tekmovanje je bilo zelo odmevno in uspešno ter tako postavilo temelje, da postane tradicionalno !

Prijavijo se lahko vsi slaščičarji/sladoledarji, ki imajo lasten lokal za proizvodnjo sladoleda v Sloveniji. Več informacij o tem bodo dosegljive v prihodnjih tednih. (O zadnjem tekmovanju so informacije dosegljive na: strokovni program in novinarsko središče)

Ne zamudite edinih tovrstnih strokovnih sejmov v Sloveniji, ki vsako leto narekujejo trende v gostinstvu in hotelirstvu !

Lep pozdrav!

Matjaž Turk
Direktor