O-STA

Statistični urad RS: vabilo na Statistične dneve 2011

Glavna tema letošnjih Statističnih dnevov je Vloga statistike pri upravljanju ekonomskih neravnovesij (http://www.stat.si/statisticnidnevi/):

Iskanje rešitev v EU za izhod iz ekonomske in finančne krize, ki se trenutno najočitneje kaže v dolžniški krizi držav v evrskem območju, daje uradnim statistikam nov pomen. Za zaznavanje zgodnjih opozoril na finančna neravnovesja se v EU uvaja preventivno preverjanje tako javnofinančnih podatkov kot tudi preverjanje kakovosti virov podatkov (bilance, zaključni računi). Ob tem se krepi vloga računskih sodišč, ki naj sodelujejo pri preverjanju kakovosti podatkov - podrobneje v priloženem sporočilu za objavo.

Posvetovanje bo potekalo od ponedeljka, 7. novembra, do srede, 9. novembra 2011, v hotelu Radin v Radencih, s slovesnim začetkom ob 10.00.

Ob 9.30 pa Vas vljudno vabimo na pogovor z organizatorji in nekaterimi najvidnejšimi udeleženci posvetovanja
. Ti so:

  • dr. Bogomir Kovač, predsednik programskega odbora Statističnih dnevov 2011
  • Igor Šoltes, predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije
  • dr. Aurel Schubert, direktor Generalnega direktorata za statistiko v Evropski centralni banki
  • Francois Lequiller, direktor Direktorata za nacionalne in evropske račune v Eurostatu
  • mag. Irena Križman, generalna direktorica Statističnega urada RS
  • dr. Andrej Blejec, predsednik Statističnega društva Slovenije


Ob 10.30 bodo v uvodni panelni razpravi z naslovom Statistika in obvladovanje makroekonomskih tveganj svoja mnenja o naslovni temi posvetovanja pojasnjevali predstavniki institucij, udeleženih v upravljanju ekonomskih neravnovesij:

· mag. Janez Fabijan, viceguverner Banke Slovenije
· Igor Šoltes, predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije
· dr. Aurel Schubert, direktor Generalnega direktorata za statistiko v Evropski centralni banki
· Francois Lequiller, direktor Direktorata za nacionalne in evropske račune v Eurostatu
· mag. Alenka Bratušek, generalna direktorica Direktorata za proračun Ministrstva za finance
· mag. Karmen Hren, vodja Sektorja za nacionalne račune Statističnega urada RS.

Program letošnjega posvetovanja je objavljen na spletnem naslovu http://www.stat.si/statisticnidnevi/, povzetki, zbrani v priložnostnem zborniku, pa bodo na voljo tudi v knjižni obliki.

Še enkrat prijazno vabljeni in nasvidenje v ponedeljek v Radencih.