O-STA

Ob selitvi podjetja BIA Separations v nov objekt v Ajdovščini

Ajdovščina, 29.11.2011

O podjetju BIA Separations

BIA Separations d.o.o. je globalno visokotehnološko podjetje s področja biotehnologije. Njegova glavna dejavnost je razvoj, proizvodnja in prodaja CIM® monolitov ("inteligentnih filtrov"), nove generacije polimernih materialov za čiščenje ter ločevanje proteinov, polinukleotidov in cepiv za potrebe farmacevtskih ter biotehnoloških podjetij. Vizija podjetja je postati vodilni proizvajalec materialov za čiščenje biofarmacevtskih produktov v svetovnem merilu z velikostjo trga okrog 3 milijarde USD/leto.

Družbo BIA Separations, podjetje za separacijske tehnologije, Ljubljana, je leta 1998 ustanovila skupina mladih raziskovalcev, ki so v podjetje vložili intelektualno lastnino priprave monolitnih kromatografskih nosilcev in družba Horizonte, ki je v podjetje vložila 0,85 M EUR tveganega kapitala. Obdobje naložbenega procesa v biotehnološko podjetje, pred začetkom lastne proizvodnje in komercializacije, je od 15 - 20 let. V tem času je podjetje v nenehnem investicijskem ciklu (CAPEX) in so potrebne večkratne dokapitalizacije. Drugi krog financiranja je bil zaključen leta 2003 z vložkom Alpe Adria Venture Fund in vložkom privatnega investitorja iz Nemčije v znesku 1,5 M EUR. V letu 2007 je bil zaključen tretji krog financiranja v znesku 3,2 M EUR s strani družbe tveganega kapitala Schilling z Dunaja ter nekaj manjših investitorjev.

Zaradi večje pravne varnosti ter večjih možnosti financiranja s strani privatnih investitorjev je v letu 2007 podjetje odprlo sedež v Avstriji. V tem letu je bila ustanovljena tudi podružnica v ZDA, v letu 2011 pa še podružnica na Kitajskem. Naloga obeh podružnic je marketing in prodaja, v vsaki so trenutno trije zaposleni. V holdingu v Avstriji se odvija del razvoja, prodajne in finančne aktivnosti, trenutno tam delajo štirje zaposleni. V podjetju v Sloveniji, kjer se odvija večina razvoja, proizvodnja in marketing je trenutno zaposlenih 65 delavcev, od tega v Ajdovščini 54 (14 doktorjev znanosti), ostalo v Ljubljani.

V letu 2007 je, zaradi povečanega povpraševanja po produktih, podjetje sprejelo odločitev, da preide iz butične v industrijsko proizvodnjo. Za dosego tega cilja je bilo potrebno razviti drugo generacijo produktov, proizvodne linije ter zgraditi nov namenski objekt. Celotna investicija je bila ocenjena na 24 M EUR. Plan je bil, da del denarja zagotovimo z razvojnimi projekti EU, avstrijske in slovenske države, del pokrijemo z lastnimi sredstvi, za 8 M EUR pa smo v juliju 2007 zaprosili za kredit EIB v okviru RSFF sheme. Po izjemno dolgem postopku smo v marcu 2009 z EIB podpisali pogodbo za 8 M EUR kredita z obrestno mero 15%. Žal nam tega kredita do danes še ni uspelo začeti koristiti, saj so birokratske ovire praktično nepremostljive.

Konec leta 2009 smo v Ajdovščini pričeli z izgradnjo novega razvojnega in proizvodnega objekta za približno 250 zaposlenih, ki je bil konec oktobra 2011 pripravljen za selitev. Celotna investicija je približno 12 M EUR, od tega 5,9 M EUR predstavlja zemljišče in objekt, 2,5 M EUR tehnološka in proizvodna oprema ter 3,5 M EUR razvojno-raziskovalna oprema. Gre za nadstandarden objekt, tako s stališča varnosti pri delu, porabe energije (sončna elektrarna, geosonde, rekuperacija), okolja in potresne gradnje. Objekt ima približno 4.000 m2 površine od katere je približno 1/3 namenjena proizvodnji, 1/3 laboratorijem, 1/3 pa za vse ostale aktivnosti in strojnico. Proizvodnja bo s polno paro stekla v drugi polovici 2012, v roku 2-3 let pa pričakujemo, da bo v stavbi delalo več kot 200 ljudi.

Glede na to, da je bilo pri EIB praktično nemogoče sprostiti 8 M EUR kredita, je bila potrebna nova dokapitalizacija v višini 8 M EUR. Kot nove investitorje smo pritegnili dve nemški družini ter japonsko multinacionalko. Za gradnjo smo dobili tudi kredite in sicer 2 M EUR pri NKBM ter 0,3 M EUR pri Abanki za nakup zemljišča. Plan podjetja je sicer bil pri slovenskih bankah pridobiti še 5 M EUR kredita, vendar je to za sedaj misija nemogoče. Kljub več kot 6 M EUR vrednemu objektu (brez proizvodne in raziskovalne opreme), ki je praktično že plačan s strani privatnih investitorjev, se banka ni bila pripravljena izpostaviti niti za 1,25 M EUR kredita.

Trg

Čiščenje je ključni korak v procesu izdelave biofarmacevtskih proizvodov in predstavlja 60% do 90% proizvodnih stroškov. Tržišče za industrijsko kromatografijo (ključni del čiščenja) v farmacevtski in biotehnološki industriji je bilo 690 M EUR v letu 2001 in 1,3 milijarde EUR v letu 2004, kar pomeni 88% rast (24% CAGR), v letu 2011 pa se ocenjuje na blizu 3,0 milijarde USD.

Konkurenčna prednost podjetja BIA Separations na tem trgu so produkti proizvedeni s CIM® tehnologijo, ki omogočajo veliko hitrost čiščenja, visoke izkoristke, enostavnost prenosa procesa na večje enote (scalability) in enostavnost uporabe pri čiščenju zelo kompleksnih biomolekul in nano-delcev kot so npr. IgM, DNA in virusi. Trg, kjer so te prednosti nujno potrebne, predstavlja približno polovico celotnega trga, to je približno 1,5 milijarde USD. Cilj podjetja je, da v roku 7-10 let pokrije vsaj 30% tega trga.

Podjetje ima trenutno približno 500 kupcev, 99% v tujini. Večina njih je šele v fazi testiranja in je večja naročila mogoče pričakovati šele v roku 5-7 let. Obdobje naložbenega procesa v biotehnološka podjetja, preden lahko pričnejo s komercializacijo ali lastno proizvodnjo, je 15 let ali več. Iz finančnega vidika je biotehnloško podjetje do faze masovne proizvodnje v nenehnem investicijskem ciklu, zato pa je profitabilnost pri prodaji proizvodov izjemno visoka (več kot 50%).

Poslovni načrti

Do druge polovice 2012 bo na novi lokaciji v Ajdovščini proizvodnja stekla s polno paro, kar bo omogočilo:

- Promet BIA Separations skupine v višini 7,2 M EUR v letu 2013 ter nadaljnja rast prometa v povprečju 58% letno;

- Proizvodnjo produktov, ki bodo razviti v sodelovanju z multinacionalko JSR;

- EBITDA marža za leto 2013 bo predvidoma znašala 36% prodaje (€2.6 mio), v naslednjih letih pa dosegla nivo približno 50%;

- Rast števila zaposlenih do 1.000 v roku 10 let.

Med dosedanje največje dosežke podjetja štejemo

- pogodbo z multinacionalko JSR Corporation iz Japonske o skupnem razvoju ter marketingu in prodaji. JSR je svojo namero podkrepilo z vložkom v podjetje v višini 4,5 M EUR;

- okrog 500 kupcev iz več kot 50 držav sveta;

- številni uspešno testirani produkti (za čiščenje cepiv, zdravil za gensko terapijo, biotehnoloških zdravil za zdravljenje raka,..), od tega 25 projektov v fazah kliničnih testiranj;

- partnerstvo v konzorcijih, ki jim je Evropska komisija zaupala razvoj cepiv za ptičjo gripo in gripo;

- 4 podeljeni patenti v ZDA in več kot 50 v drugih državah, veliko še v postopku;

- podpis pogodbe z enim največjih svetovnih biofarmacevtskih podjetij, multinacionalko Boehringer Ingelheim, za katerega je podjetje BIA Separations razvilo "CIM® monolite" ter pomagalo razviti tehnologijo čiščenja pDNA molekul, zdravil nove generacije, ki se uporabljajo za gensko terapijo raka, infekcijskih bolezni (npr. HIV, hepatitis), dednih bolezni itd. Tehnologija, ki se že uporablja na industrijskem nivoju, je bila nagrajena z najprestižnejšo nagrado "2004 Frost & Sullivan Technology Leadership Award" www.frost.com.;

- izjemna raziskovalna skupina, vodilna na področju razvoja nosilcev in tehnologij za čiščenje kompleksnih zravil;

- nagrada KAPPA-HEALTH AWARD 2011 za eno najuspešnejših raziskovalnih visokotehnoloških podjetij v Evropi. KAPPA-Health je z nagrado izpostavila BIA Separations kot model srednje velikega raziskovalnega podjetja, ki uspešno sodeluje v skupnih evropskih projektih s področja zdravstva (EU Framework Programme 6 & 7).

- mnenje bivšega rektorja ljubljanske univerze prof. dr. Jožeta Mencingerja je, da Slovenija ni sposobna razvijati in tržiti visokotehnološke tehnologije in proizvodov. Podjetje BIA Separations je dokazalo prav nasprotno. Od osnovne ideje, ki izhaja iz Inštituta za makromolekularno kemijo iz St. Petersburga, je podjetje BIA Separations razvilo in patentiralo vse ključne procese proizvodnje "inteligentnih filtrov" in jih trži na globalnem trgu pod svojo blagovno znamko;

- direktor podjetja Doc. Dr. Aleš Štrancar je bil izbran za Podjetnika leta 2005, priznanje podelil takratni predsednik vlade g. Janez Janša.

Investitorji

Equity (Lastniški kapital):
v M EUR
1998
HORIZONTE ENTERPRISE DEVELOPMENT COMPANY B.V., Zuid Scharwoude0,85
2003
ALPE ADRIA VENTURE FUND GmbH & Co KEG, Vienna1,00
Dr. Uwe BURKHEISER, Frankfurt0,50
2007
ALPE ADRIA VENTURE FUND GmbH & Co KEG, Vienna0,29
Dr. Uwe BURKHEISER, Frankfurt0,21
"schilling" Unternehmensbeteiligung GmbH, Vienna2,00
RSG, Ljubljana0,30
Primorje, Ajdovščina0,32
2008-2010
"schilling" Unternehmensbeteiligung GmbH, Vienna (tax scheme - davčna shema)1,10
2011
JSR Corporation, Tokyo3,00
Nemški družinski fond, Heidelberg1,50
2012 (pending)
JSR Corporation, Tokyo1,50
Nemški družinski fond, Heidelberg0,40
Mali investitorji0,40
Total:13,37
Venture loan (tvegan kredit):
2010
"schilling" Unternehmensbeteiligung GmbH, Vienna2,00
2011
"schilling" Unternehmensbeteiligung GmbH, Vienna1,75
Total Equity plus Venture loan (Lastniški kapital plus tvegan kredit)17,12
Nepovratna sredstva in krediti z garancijo države:
EUR
JAPTI - nepovratna sredstva za gradnjo665.372,04
Agencija TIA za projekt s podjetjem Sandoz (75% je sredstev EU)497.883,99
Agencija TIA za projekt s podjetjem Sandoz (75% je sredstev EU)1.367.640,00
Različni projekti ARRS agencijo za raziskave497.583,66
Nepovratna sredstva SPS za nabavo nove opreme (75% je sredstev EU)179.110,15
Nepovratna sredstva Evropske unije za razvoj cepiv za gripo1.000.000,00
Nepovratna sredstva skupaj:4.207.589,84
Kredit NKBM z garancijo države za 900.000,00 EUR1.500.000,00
Skupaj nepovratna sredstva in garancija države:5.707.589,84

Zunanjost novega objekta: Slika 1

Del proizvodnih prostorov: Slika 2

Za več informacij kontaktirajte:
Gregor Krajnc
Vodja mednarodnega marketinga
gregor.krajnc@monoliths.com
Phone: +386 59 699 509