O-STA

Vabilo na novinarsko konferenco SVIZ

Spoštovani,

vabimo vas, da se udeležite protestnega zborovanja sindikalnih zaupnikov in zaupnic Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti (SVIZ) Slovenije, ki bo

18. marca 2002 ob 11.00
v Linhartovi dvorani Cankarjevega domu v Ljubljani.


Na protestu bomo javnost seznanili z razlogi, zakaj nasprotujemo sedanjemu predlogu zakona o sistemu plač, ki ne zagotavlja preglednega in pravičnega razmerja med primerljivimi poklici v javnem sektorju.

Branimir Štrukelj				Franci Zupan
glavni tajnik SVIZ			     	predsednik SVIZ