O-STA

Sklep predsedstva ZZB NOB Slovenije

Predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je na svoji seji dne 6.12.2011 ugotovilo, da je izid volitev ob vsej morebitni presenetljivosti realen in izraz aktualnega političnega stanja v Sloveniji. Prepričano pa je, da zdaj zavezuje vse stranke in drugo politično javnost z našo skupno usodo. Slovenija je namreč v globoki stiski, ki se utegne še dramatično in hitro poglobiti, zato je treba preseči vse delne interese in zagotoviti široko politično enotnost. Iz takšne realnosti in odgovornosti ne more izstopiti nihče, ki mu je slovenska prihodnost v resnici mar.

PREDSEDSTVO

ZZB NOB SLOVENIJE